​​

Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi Olarak Atananların Lisansüstü Eğitim Tercihleri

“Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri İle Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar’ın,Lisansüstü Eğitim başlıklı 5. Maddesinde “(1) Öncelikli alanlardaki kadrolara atanan araştırma görevlilerine, Yükseköğretim Yürütme Kurulunca belirlenen üniversitelerin lisansüstü eğitim programlarında lisansüstü eğitim yaptırılması esastır. (2) Lisansüstü eğitim için yerleştirmeye ilişkin hususlar Güz ve Bahar dönemlerinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca ilan edilir.” hükümleri uyarınca tercih işlemi başlamıştır.

İlgili araştırma görevlileri tercihlerini, https://yoksis.yok.gov.tr/TS web adresi üzerinden 12.08.2022 – 17.08.2022 (saat 12.00) tarihleri arasında yapabileceklerdir.

Soru ve görüşler için Başkanlığımıza ait oalanlar@yok.gov.tr e-posta adresi kullanılabilecektir.

Konuya ilişkin Yürütme Kurulu Kararı için tıklayınız.

Usul ve Esaslar için tıklayınız.​​