​​

2022 Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Sınavı (YDUS) Kontenjan Talepleri

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 352. Maddesi 1. Fıkrasının e bendi uyarınca, "Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği' nin 12. maddesinin dördüncü fıkrası gereğince 2022 Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Sınavı (YDUS) kontenjan talepleri toplanacaktır.

​Rektörlüğünüze bağlı tıp fakültelerinde ihtiyaç duyulan yan dal uzmanlık öğrencisi taleplerinizi ekte yer alan formun açıklamalara uygun olarak Personel Daire Başkanlıkları tarafından eksiksiz bir şekilde doldurulup, Tıp-Sağlık Komisyonunca değerlendirilmek üzere en geç 17 Ağustos 2022 Çarşamba günü mesai bitimine kadar ydus.yokper@yok.gov.tr adresine excell dosyası olarak gönderilmesi gerekmektedir.​​