​​

Avrupa Araştırma ve Yenilikçilik Günleri, 23-24 Haziran 2021 Tarihlerinde Çevrimiçi Olarak Düzenlenecektir

Avrupa Komisyonu, bilim ve yenilikçilik alanlarındaki güncel gelişmeler ile geleceğe yönelik politikaların tartışıldığı Avrupa Araştırma ve Yenilikçilik Günleri’nin, 23-24 Haziran 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak düzenleneceğini duyurmuştur. Etkinlik, yeşil ve dijital dönüşüm, Yeni Avrupa Araştırma Alanı, Kovid-19 salgını ve alınan tedbirler, yenilikçilik ekosistemleri, Ufuk Avrupa, Avrupa Açık Bilim Bulutu gibi pek çok farklı konu başlığını kapsamaktadır. Söz konusu etkinliğe ilişkin detaylı bilgi aşağıdaki internet sayfasında yer almaktadır.

https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/events/upcoming-events/research-innovation-days

Konu ilgililere duyurulmaktadır.


​​