​​

AB Konferans Çevirmenliği Eğitimi Destek Programı

Avrupa Birliği Daimi Temsilciliğince, 2021-2022 akademik yılı için üniversiteler ve tercümanlık okullarına yönelik olarak “konferans çevirmenliği eğitimi"ni desteklemek üzere çıkan teklif çağrısının https://ec.europa.eu/info/news adresli haber sitesinde yayımlandığı bildirilmektedir. Söz konusu teklif çağrısı EK'te sunulmakta olan hibe programı rehberine https://ec.europa.eu/info/news/call-proposals-grants-actions-support-trainingconference interpreting-academic-year-2021-2022-2021-apr-12_en adresinden erişim mümkün olmaktadır.

2021-2022 akademik yılı için başvuru formu Rehberde Madde 13'te sunulmaktadır. Teklif çağrısı için son başvuru tarihi 17 Mayıs 2021 olup, çağrı üye devletlerde ve aday ülkelerde konferans çevirisi eğitimi veren üniversitelere bu alanda destek vermeyi hedeflemektedir. Avrupa Komisyonu Tercüme Genel Müdürlüğü'nün konferans çevirmenliği eğitimi için mali destek konulu 2021 Çalışma Programı, konferans çevirmenliği eğitimi için mali destek ve bütçe imkanları hakkında ayrıntılı bilgi sağlamaktadır. Mevcut çağrı bu program kapsamında, aday ülkeleri de kapsamakta olan “farklı Üye Devletlerden ve aday ülkelerden (Arnavutluk, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye) lisansüstü kurslar arasında işbirliği; AB için özel ilgi uyandıran diller sunan üçüncü ülkelerden sınırlı sayıda lisansüstü dersler de dâhil edilebilir" eylemi çerçevesinde destek sağlamayı hedeflemektedir.

Konu ilgililere duyurulmaktadır.



​​