​​

UAEA / "Marie Sklodowska Curie Fellowship Programme"

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktör Yardımcısı Mikhail Chudakov'un, nükleer bilim ve teknoloji, nükleer emniyet ve güvenlik, yayılmanın önlenmesi alanlarında kariyer yapmayı isteyen genç kadınlar için UAEA tarafından sağlanması planlanan "IAEA Marie Sklodowska Curie Fellowship Programme" başlıklı burs programı Dış İşleri Bakanlığının ilgi yazısı ile bildirilmektedir.

İlgi yazıda, UAEA Genel Direktörü tarafından başlatılan programın sözkonusu çalışma alanlarında yaklaşık 100 genç kadın öğrenciye lisansüstü eğitim için burs sağlayacağı ve 11 Ekim 2020 tarihine kadar başvuru yapılabileceği belirtilmektedir.

İlgilenenlere duyurulur.​​