Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu açık kaynak yaklaşımının benimsenmesine katkı sağlamak, Dijital Okur-Yazarlık konusunda zengin içerik üretmek, içerik kalitesini ve niteliğini artırmak, literatüre ve yapılan...19.07.2019 16:00
  
2016 yılında ilan edilen kadrolara 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi     uyarınca atanan “Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlileri”nden lisansüstü eğitim için tercih yapacakların *22.07.2019(Saat 17:00) ...18.07.2019 16:30
  
Bilindiği üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Geçici 69 uncu maddesinde “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sağlık alanında önlisans diploması alanlardan ebelik ve hemşirelik programlarından mezun olanlara kendi...17.07.2019 14:05
  
Bilindiği üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Geçici 77. maddesinde "Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ilahiyat önlisans programından mezun olanlara ilahiyat fakültesi ve aynı programı ...17.07.2019 14:00
1 - 4Next