Mısır tarafından İİT Eğitim Değişim Programı Kapsamında Tahsis Edilen Burslar (13.06.2016)

2013 yılında Kahire'de düzenlenen 12. İslam Zirvesi Nihai Bildirisi'nde üye ülkelerin İİT Eğitim Değişim Programına katılmaları yolunda yer alan çağrı çerçevesinde, Mısır tarafından 2016/2017 akademik yılında 10 adet burs (üniversite düzeyinde) tahsis edilmektedir. Söz konusu burslar için 20 Haziran 2016 tarihine kadar Mısır temsilciliklerine başvuruda bulunulması gerekmektedir. Ayrıca anılan burs hakkında İİT Genel Sekreterliğinden alınan Notanın örneği ve burs koşullarına ilişkin bilgi ve başvuru formları ekte yer almaktadır.