ANNOUNCEMENTS & NEWS

2. Koordinasyon Toplantısı Hk.

  6 Şubat 2017 tarihinde ilki gerçekleştirilen ve Avrupa Yükseköğretim Alanı (EHEA) reformlarının uygulanmasını teşvik etmek, kolaylaştırmak ve içselleştirilmesini sağlamak üzere YÖK'ün...

3. İş Paketi Kapsamında Gerçekleştirilen Toplantı Hk.

Projenin "Tanıma" başlıklı 3. İş paketi kapsamında planlanan 2. Stratejik Paydaş Toplantısı tamamlanmıştır.   29 Eylül 2017 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nda, YÖK,...

1. İş Paketi Kapsamında Gerçekleştirilen Toplantı Hk.

  Projenin " Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanması " başlıklı birinci iş paketi kapsamında, yeterlilikler çerçevesinin ülkemizdeki  uygulanma düzeyini tartışmak...

3. İş Paketi Kapsamında Gerçekleştirilen Toplantı Hk.

  3. İş Paketi kapsamında, 13 Temmuz 2017 tarihinde Yükseköğretim Kurulu'nda Önceki Öğrenmelerin Tanınması konulu bir toplantı gerçekleştirilmiş olup, non-formal ve informal...