ANNOUNCEMENTS & NEWS

1. İş Paketi Kapsamında Gerçekleştirilen Toplantı Hk.

  Projenin " Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanması " başlıklı birinci iş paketi kapsamında, yeterlilikler çerçevesinin ülkemizdeki  uygulanma düzeyini tartışmak...

3. İş Paketi Kapsamında Gerçekleştirilen Toplantı Hk.

  3. İş Paketi kapsamında, 13 Temmuz 2017 tarihinde Yükseköğretim Kurulu'nda Önceki Öğrenmelerin Tanınması konulu bir toplantı gerçekleştirilmiş olup, non-formal ve informal...

3. İş Paketi kapsamında Gerçekleştirilen Konferans katılımı hk.

3. İş Paketi kapsamında, "Önceki Öğrenmelerin Tanınması konusunda deneyimli bir ülkeye saha ziyareti gerçekleştirilmesi" faaliyeti başlığı altında, Bologna Uzmanı Prof. Dr. Lerzan Özkale...

1. İş Paketi Kapsamında Gerçekleştirilen 2. Üniversite Ziyaretleri Hk.

  "Türk Yükseköğretim Sisteminde Avrupa Yükseköğretim Alanı Reformlarının Uygulanması ve Sürdürülebilirliği" (kısa adı TURQUAS) projesi 1. İş paketinin faaliyetleri kapsamında Program...