Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler

2014- 2015 Bahar Dönemi Yatay Geçiş Ek Madde 1 Uygulama İlkeleri

Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçişlerde Uygulanacak Esaslar

 
 
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca kurumiçi ve kurumlararası yatay geçiş işlemleri devam etmekte olup, adı geçen yönetmeliğin Ek Madde 1'i uyarınca yapılacak yatay geçişlerde uygulanacak esaslara ilişkin 08.07.2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar için tıklayınız.
 

Yaz Okulu ile İlgili Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı

Yaz öğretimi açılmayan yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin diğer yükseköğretim kurumlarından yaz öğretiminde ders alabilmelerine izin verilmesi konusundaki talepler 25/06/2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/c maddesi uyarınca, yaz öğretimi açılmayan yükseköğretim kurumlarının, diğer yükseköğretim kurumlarından hangilerinde yaz öğretiminde ders alınabileceğinin üniversite senatoları tarafından belirlenmesine, yaz öğretiminde ders alınabilecek yükseköğretim kurumları belirlenmediği takdirde öğrencinin ilgili yılda üniversitenin programının taban puanından daha yüksek bir programın verildiği üniversiteden yaz öğretiminde ders alması durumunda alınan bu derslerin üniversite tarafından kabul edilmesine karar verilmiştir.

 

KARAR.2014.21


Birleşmiş Milletler Sınavı - 2014

Birleşmiş Milletler Teşkilatı, Ekonomik İşler, Enformasyon Sistemleri ve Teknoloji, İnsan Hakları, Kütüphane/Bilgi Yönetimi, Fotoğrafçılık, Siyasi İşler ve Radyo Yapımcılığı (Arapça, Çince, Svahili, Rusça, İspanyolca) alanlarında personel istihdam etmek üzere 2014 yılında sınav açacaktır. Sınavın, 4 Aralık 2014 tarihinde BM ofislerinin bulunduğu şehirlerin yanı sıra vatandaşları sınava katılacak ülkelerin başkentlerinde düzenlenmesi öngörülmektedir. Ülkemiz, geçen yıl olduğu gibi, BM sınavına vatandaşları kabul edilecek ülkeler listesine dâhil edilmiş olup, Ankara da sınav merkezleri arasında yer almaktadır.

 

Söz konusu sınavın katılım şartlarına göre, katılımcıların T.C. vatandaşı ve 32 yaşından küçük olmaları (1 Ocak 1982 ve sonra doğmuş olmak), sınavın açıldığı alanlara uygun lisans diplomasına sahip olmaları ve iyi İngilizce ve/veya Fransızca bilmeleri gerekmektedir.

 

BM Yazmanlığı, başvuruların sayıca çok olması halinde, sınavın yapılacağı alanlardan her birinde belirleyecekleri "en iyi" 40 adayı sınava alma hakkını saklı tutmaktadır. Bu adayların seçiminde göz önünde bulundurulacak kriterler arasında lisansüstü eğitim almış olmak, diğer resmi BM dillerini bilmek, iş tecrübesi ve yayınlarının bulunması gibi unsurlar yer almaktadır. 

 

BM Yazmanlığı, genel sorular ve uzmanlık soruları şeklinde iki bölümden oluşan yazılı sınavda başarılı olan adaylarla internet aracılığıyla mülakatlar yapacaktır.

           

Sınav için başvuruların adaylar tarafından doğrudan BM Yazmanlığı'nın https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=NCE  internet adresinden, aşağıda yer alan başvuru süreleri dikkate alınarak yapılması gerekmektedir:

 

a)  Enformasyon Sistemleri ve Teknoloji, Siyasi İşler bölümlerine başvurular:

                                                                                                   (14 Haziran - 27 Ağustos 2014)

 

b) Ekonomik İşler ve Radyo Yapımcılığı (Arapça, Çince, Svahili, Rusça, İspanyolca) bölümlerine başvurular: 

                                                                                                    (14 Haziran - 13 Ağustos 2014)

 

c)   İnsan Hakları, Kütüphane/Bilgi Yönetimi, Fotoğrafçılık bölümlerine başvurular:

                                                                                                   (28 Haziran - 27 Ağustos 2014)

 

4 Aralık 2014 tarihinde Ankara'da yapılacak "2014 Birleşmiş Milletler Sınavı" duyurusunun üniversitenizin ilgili birimlerinde, varsa yurt dışında lisansüstü çalışma yapan öğrenci ve mezunlarınıza duyurulmasını rica ederiz.

 


Lisans Öğrencileri için Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı

 

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu'nun 20.02.2014 tarih ve 9 sayılı kararı ile belirlenen ve öğretmenliğe kaynaklık eden yükseköğretim programlarından mezun olanlar için geçerli pedagojik formasyon eğitimi sertifika programının, söz konusu yükseköğretim programlarına devam eden lisans öğrencileri için de açılarak;

 

(a) programın, bünyesinde eğitim/eğitim bilimleri fakültesi bulunan yükseköğretim kurumlarında açılmasına,

 

(b) bünyesinde eğitim/eğitim bilimleri fakültesi açılmamış yükseköğretim kurumlarının, program açma yetkisi bulunan bir üniversiteyle işbirliği yapmasına,

 

(c) derslerin, öğrenci tercihleri dikkate alınarak, yükseköğretim kurumlarının imkânları dâhilinde, I. öğretim, II. öğretim, hafta sonu, yaz okulu, uzaktan ve açık öğretim gibi farklı alternatifler dâhilinde verilebilmesine,

 

(d) sınıf içi uygulama gerektirmeyen teorik derslerin, öğrenci talepleri dikkate alınarak fakülte yönetim kurulu kararıyla, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden kredi tamamlama şeklinde alınmasına imkân sağlanması için söz konusu üniversitenin yetkilendirilmesine,

 

(e) 2013-2014 Eğitim-öğretim yılında son sınıfta okuyan öğrencilerin programı tamamlamalarını sağlamak amacıyla, teorik dersleri Açık Öğretim Fakültesi'nde, uygulamalı dersleri de yukarıdaki esaslar (a, b, c) çerçevesinde 2014 yılı sonuna kadar tamamlamalarına imkân sağlanmasına,

 

(f) 2014-2015 Eğitim-öğretim yılında son sınıfı okuyacak öğrencilerin, programı iki yarıyılda tamamlamalarını sağlamak amacıyla, kayıtlarının yapılarak teorik dersleri Güz döneminde Açık Öğretim Fakültesi'nde, uygulamalı dersleri de yukarıdaki esaslar (a, b, c) çerçevesinde 2014-2015 Eğitim-öğretim yılı Bahar döneminde tamamlamalarına imkân sağlanmasına,

 

(g) programı talep eden öğrenci sayısı, üniversitelerin kontenjan talepleri ve öğretim üyesi yeterliliği dikkate alınarak pedagojik formasyon eğitimi sertifika program kontenjanlarının, her yıl için Yükseköğretim Kurulu tarafından plânlanmasına,

 

(h) yukarıdaki konularla ilgili olarak ‘Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarına İlişkin Usul ve Esaslar'ı güncellemek üzere, gerekli düzenlemelerin yapılmasına,

 

karar verilmiştir.

 


2014-ÖSYS Ek Yerleştirme Takvimi

 

 

16.01.2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında alınan karar

 

1- 2014 ÖSYS Sınav takvimi görüşmeye açılmış ve yapılan görüşmeler sonunda, 2014 ÖSYS sonucunda yükseköğretim kurumlarına kayıt ve ek yerleştirme işlemlerine ilişkin aşağıdaki tarihlere göre işlem yapılması uygun görülmüştür.

 

2014-ÖSYS TAKVİMİ

 

 

2013-YGS

2013-LYS

2014-YGS

2014-LYS

Kayıt Tarihi

 

2-6 Eylül 2013

 

11-15 Ağustos 2014

Ek Yerleştirme Tercih Süresi

 

25-30 Eylül 2013

 

8 - 12 Eylül 2014

Ek Yerleştirme Sonuç Açıklama

 

3 Ekim 2013

 

18 Eylül 2014

Ek Yerleştirme Kayıt Tarihi

 

7-9 Ekim 2013

 

22 - 26 Eylül 2014

 


Yatay Geçiş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,  21 Eylül 2013 tarih ve 28772 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan yönetmeliğe Ek Madde 1' ile "Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği üniversitenin diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, hazırlık sınıfı da dâhil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir ve bu durumdaki adayların başvuruları yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek ilgili yıl için söz konusu diploma programının ÖSYM Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının %10'unu geçmemek şartıyla yatay geçişleri kabul edilir. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlanarak sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir." maddesi eklenmiştir.

 

2 Ekim 2013 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında Ek Madde 1 'in 2013-2014 eğitim-öğretim yılında uygulanması ile ilgili usuller belirlenmiş ve 2013-2014 eğitim-öğretim yılında uygulama başlatılmıştır. Bu yönetmelik ile her eğitim öğretim döneminde, eğitim-öğretim döneminin başlamasından itibaren en geç bir ay içinde başvuru yapılabileceği esnekliği getirilmiştir.

 


DGS’de Kontenjan Artışı

 

İlk defa 2000 yılında uygulanmaya başlanan Dikey Geçiş Sınavı (DGS)'na ilişkin düzenlemeler 2009 yılından bu yana devam etmektedir. Önlisans programlarını tercih eden öğrenci niteliğinin ve öğrenci motivasyonunun artırılması amacıyla bazı düzenlemeler yapılmıştır. 

Bu düzenlemeler; 

-Tercihlerin sınavdan sonraya alınması ve tercih sayısının artırılması (2009)

 

-DGS için Ek yerleştirme uygulamasının başlaması (2009)

 

-Ön lisans-lisans eşleşmelerinin güncellenmesi (her yıl komisyon tarafından bu çalışmalar yapılmaktadır.)

2006-2007 yıllarında 48 bine düşen DGS başvuruları yeni düzenlemelerle her yıl artarak 2013 yılında 160 bine ulaşmıştır. Dikey Geçiş sınavında yapılan düzenlemelerle meslek yüksek okulları geniş kitleler nezdinde tekrar bir cazibe merkezi haline getirmiştir. Açılan program ve kontenjan sayılarında artış yaşanmıştır. 2010 yılında 15.841 olan kontenjan sayısı 2013 yılında 29.730'a ulaşmıştır. DGS ile ilgili sayısal veriler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

 


Tezsiz Yüksek Lisanstan ALES’in Kaldırılması

 

01.07.1996 tarih ve 22683 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 2-a maddesinde 02.06.2007 tarih ve 26540 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklik yapılmış olup tezsiz yüksek lisans başvurularında da ALES şartı yer almakta idi. 11.11.2012 tarih ve 28464 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikle Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğin 2'nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde ‘Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES notu getirme şartı ve ALES taban puanı üniversite senatolarınca belirlenir."  hükmü yer almıştır.

 


Engelli Öğrenciler için Yapılan Çalışmalar

 

Yükseköğrenim gören engelli öğrencilerin, öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde düzenlemeler yapmak üzere, "5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" gereğince, Kurulumuz tarafından hazırlanan "Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği" 14.08.2010 tarih ve 27672 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 20.06.2006 tarih ve 26204 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Yönetmeliğin 11. maddesinin birinci fıkrası 03.01.2013 tarihli ve 28517 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak değiştirilmiştir.

 

Söz konusu Yönetmelik gereğince, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Engelli Öğrenci Komisyonu kurulmuş olup, çalışmalarına devam etmektedir. 

 

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü'nün, Engelliler Entegre Yüksekokulu'na kabul edilecek işitme engelli öğrenciler için ÖSYS taban puanının 130'dan 120'ye indirilmesi konusundaki teklifi 30.11.2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/h maddesi uyarınca, Engelli Öğrenciler Komisyonu'nun görüşü dikkate alınarak, söz konusu teklif uygun görülmüştür. 

 

2011 yılında yapılan çalışmalar ve alınan kararların uygulaması sürdürülmekle beraber, Yükseköğretim Kurulu Engelli Öğrenci Komisyonu'nun 15.07.2013 tarihli toplantısında alınan İşaret Dili Dersi'nin tüm yükseköğretim programlarına seçmeli ders olarak eklenmesi, İşitme Engelliler Öğretmenliği Programında ise önce seçmeli ders olarak, 2014-2015 eğitim-öğretim yılından itibaren ise zorunlu ders olarak eklenmesine ilişkin önerisi 24.07.2013 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve söz konusu teklif uygun görülmüştür.

 


Öğrenci Afları (6111 ve 6353 Sayılı Kanunun Uygulamaları)

 

Yükseköğretim Kurulunca 2011 ve 2012 yıllarında iki af çıkarılarak, çeşitli nedenlerle üniversite ile bağlantısı kesilen öğrencilerin dönüşü sağlanmıştır.    

 

25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanunun 171, 172, 173. Maddelerinin uygulanması 07.07.2011 tarihli Genel Kurul'da incelenmiş ve uygulamasına yönelik kararlar alınmıştır.

 

12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı R.G'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6353 Kanunun Geçici 11. maddesi ile 2547 sayılı Kanuna eklenen 63. Geçici Madde ile  "Süresi içinde başvurmamaları nedeniyle bu Kanunun geçici 58. inci maddesinden yararlanamayan (Uluslar arası Ortak Lisans Programları çerçevesinde öğrenim görenler dâhil), bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilişkilerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları halinde geçici 58'inci maddede yer alan esaslara göre takip eden eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler." hükmü eklenmiştir.

 

Kanun 25 Şubat 2011 tarihine kadar, yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrenciler kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler ile yurt dışındaki üniversitelerden yatay geçiş yaptıktan sonra yatay geçişleri iptal edilenler dâhil, terör suçundan hüküm giyenler hariç her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayan öğrencileri kapsamaktadır.

 

Söz konusu kanun öğrencilere başvuru için süre sınırlaması getirmemekte olup, Yükseköğretim kurumları tarafından 6353 Sayılı Kanun'un 11. Maddesinin uygulanmasında Yükseköğretim Kurulu tarafından 6111 Sayılı Kanunun Geçici 58. Maddesinin uygulanmasına ilişkin alınan kararlar dikkate alınmaktadır.

 

 


Yükseköğretimde Harçların Kaldırılması

 

Tüm dünyada yükseköğretim maliyetlerinin giderek arttığı bir dönemde 2012 yılında Türkiye'de  öğrenci katkı payları kaldırılmıştır. 

 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/3584 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2. Maddesinin (1) numaralı bendinde yer alan "2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden, 4'üncü ve 11'inci maddelerdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, öğrenci katkı payı alınmaz. Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı tutarları, Devlet tarafından karşılanır." hükmü gereğince birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden katkı payı alınmasına son verilmiştir.

 

 


Bütünleme Sınavı

 

Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 19.06.2012 tarihli toplantısında, "yıllık veya yarıyıllık sınav takvimi uygulayan tüm yükseköğretim kurumlarında 2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere bütünleme sınavı hakkı tanınmasına; ilgili yarıyıl veya yılsonunda almış oldukları ders veya derslerin final sınavına girme hakkı elde edenlerden final sınavında başarısız öğrenciler ile sınava girme şartlarını sağladığı halde final sınavına girmeyen öğrencilere başarısız olduğu her ders için, yaz okulu uygulaması olup olmadığına bakılmaksızın, ilgili dönem sonlarında bütünleme sınavı hakkı tanınmasına; koşullu başarılı öğrenciler ile not yükseltme amacıyla bütünleme sınavına girecek öğrencilere ilişkin düzenlemenin yükseköğretim kurumu senatolarınca yapılmasına; final sınavında geçerli olan başarı kurallarının bütünleme sınavlarında da uygulanmasına; bütünleme sınavı notunun final sınavı notu yerine geçmesine; 2011-2012 güz dönemine ait bütünleme sınavları da dâhil bütünleme sınavlarının 2012-2013 öğretim yılı başlamadan önce yapılmasını sağlayacak şekilde, sınav tarihlerinin yükseköğretim kurumları tarafından belirlenmesine ve öğrencilere gerekli duyuruların yapılmasına" karar verilmiştir.

 

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünün, Senatonun 17.07.2012 tarihli kararıyla 2011-2012 eğitim-öğretim yılı için Açıköğretim Fakültesinde, dönemlik-kredili sisteme geçen programlarda, bütünleme sınav hakkı tanınması ile ilgili uygulama, esasları belirlendiği; ancak, Senatonun aynı tarihli bir başka kararında ise, 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren, açıköğretim sistemine göre eğitim öğretim yapan İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakültesi öğrencilerine sağlanan bütünleme sınav hakkının, açıköğretim dönemlik-kredili sistemde uygulanmasının mümkün olamayacağı ve Senatonun bu kararının Kurulumuza önerilmesinin kararlaştırıldığını belirten yazısı Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 15.08.2012 tarihli toplantısında incelemiş, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 19.06.2012 tarihli toplantısında "yıllık ve yarıyıllık sınav takvimi uygulayan tüm yükseköğretim kurumlarında 2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere bütünleme sınav hakkı tanınmasına karar verildiğinden; bütünleme sınavlarının açıköğretim dönemlik-kredili sistemde de uygulanmasına karar verilmiştir. 

 

13.02.2013 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında "Açıköğretim Fakültesi sınavlarının ülke genelinde ve merkezi sınav şeklinde yapılmakta olması, bu sınavların hazırlıkları, öğrencilere bildirimi ve sınavlar için yapılan görevlendirmeler gibi unsurlar açısından sınav organizasyonunun büyüklüğü vb hususlar dikkate alındığında, anılan üniversitenin talebinin uygun olduğuna ve Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 15.08.2012 tarihli toplantısında alınan "bütünleme sınavlarının açıköğretim dönemlik-kredili sistemde de uygulanması" hakkındaki kararda bu yönde değişiklik yapılması gerektiğine" karar verilmiş olup, söz konusu karar uyarınca Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bünyesinde bütünleme sınavı yapılmamaktadır.