CEEP’nin Programı ve Burs Olanakları (18.09.2015)

Cremona-İtalya'da 21-16 Ekim 2015 tarihlerinde gerçekleştirilecek "Gıda Ambalajlama: İnovasyon, Güvenlik ve Sürdürülebilirlik" başlıklı program ile 26-30 Ekim 2015 tarihlerinde gerçekleştirilecek "Fakirliğin Yokedilmesi: Araziye ve Gıdaya Erişim Konusundaki Araçlar ve Stratejiler" başlıklı BM FAO işbirliğiyle düzenlenecek program için sırasıyla 5 ve 7 adet burs tahsis edilecek olup söz konusu burslar katılım harcı (eğitim ve katılım maliyeti), 4'er öğle ve akşam yemeği ve 5 gece konaklamayı kapsayacaktır. Ülke içi ve dışından yapılacak seyahat ve transfer harcamaları katılımcıya ait olacaktır.

 

Programa ilişkin ayrıntılara http://www.cremonafoodvalley.com, burs olanaklarına ise http://cremonafoodvalley.com/courses/ceeep-scholarship.html internet adreslerinden erişilmesi mümkündür.

 


Romanya'da Düzenlenecek ”Uluslararası Üniversiteler Fuarı”na Davet (18.09.2015)

23-24 Ocak 2016 tarihlerinde Romanya-Bükreş'te "Uluslararası Üniversiteler Fuarı – Eğitim Kökleri" etkinliği düzenlenecektir.

 

Konuya ilişkin ayrıntılara http://international.radacinile-educatiei.ro web adresinden ulaşılabilmekte olup aşağıda iletişim bilgileri yer alan yetkiliden de bilgi alınabilir;

 

Alexandra Trusca

Tel: +40 740 971 367 veya

+40 741 067 229


G. Kore Üniversite Bursu (14.09.2015)

Güney Kore'de bulunan ve her yıl yaklaşık 70 ülkeden öğrenci alan KDI School adlı üniversite 2016 bahar dönemi için kısmi ve tam zamanlı burs vermektedir. Son başvurunun 23 Ekim olduğu bildirilen burs için detaylar ektedir.


G. Kore Burs Programı (14.09.2015)

Dışişleri Bakanlığından alınan ilgide kayıtlı yazıda, Güney Kore'nin en saygın öğretim kurumlarından biri olan Hankuk Yabancı Diller Üniversitesi (HUFS)'un Uluslararası Diplomatic Bursu kapsamında ülkemizden 3 öğrenciye 2016 Bahar döneminden itibaren burs verileceği bildirilerek, başvurmak isteyenlerin Eylül-Aralık 2015 döneminde başvurmaları gerektiği ifade edilmektedir. İlgilenenler için detaylar ektedir.


Bologna İşletme Okulu (23.06.2015)

Bologna İşletme Okulu (BBS) müfredatında yer alan Küresel İşletme Yönetimi Master (MBA) programı, Avrupa İşletme Geliştirme Vakfı (European Foundation for Management Development-EFMD) tarafından EPAS akreditasyon sistemine dâhil edilmiştir.

 

Bununla birlikte önde gelen şirketlerde staj veya proje çalışmasıyla tamamlanabilen 12 aylık MBA programında Tasarım, Moda ve Lüks Mallar (Design, Fashion and Luxury Goods), Yiyecek ve Şarap (Food and Wine), Yeşil Enerji ve Sürdürülebilir İşler (Green Energy and Sustainable Businesses), Çin/Uzak Doğu ve Avrupa İş İlişkileri (China/Far East and Europe Business Relations), Yenilik Yönetimi (Innovation Management) ve Kurumsal Finans (Corporate Finance) bölümleri yer almaktadır.

 

2015-2016 yılı için 27 adaya burs sağlanacak, ayrıca programa kabul edilen her öğrenciye Unicredit bankası tarafından "Onur Kredisi" adında bir kredi imkânı sunulacaktır.

 

Ayrıntılı Bilgi için lütfen tıklayınız:

http://www.bbs.unibo.it/hp/en/global-mba

 


Dünya Şehircilik Günü 39.Kolokyumu (18.06.2015)

Her yıl 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Dünya Şehircilik Günü Kolokyumunun 39. bu yıl TMMOB Şehir Plancıları Odası Trabzon Şubesi Sekretaryasında 5-8 Kasım 2015 tarihlerinde Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

 

Dünya Şehircilik Günü 39.Kolokyumu "Müdahale, Mücadele ve Planlama" ana teması çerçevesinde gerçekleştirilecek olup, aşağıda belirtilen ana başlıklar çerçevesinde konular tartışmaya açılacaktır.

 

- Büyük Kentsel Projeler

- Konut Sorunu

- Doğal, Kültürel, Tarihi Çevre ve Tahribat

- Enerji Yatırım Projeleri

- Ulaşım Altyapısı ve Projeler

- Kıyı Alanları ve Kullanımları

- Kentsel/Kırsal Dönüşüm ve Uygulamaları

- İnşaat Sektörünün Planlama Üzerindeki Etkileri

- Planlamaya Katılım

- Planlama Hukuku ve Yasal Değişiklikler

- Afetler ve Planlama

- Göç ve Planlama Politikaları

- Kentsel Mücadele Alanları ve Toplumsal Muhalefet

- Plancının Değişen Rolü, Bilim Alanına Müdahale ve Mesleki Etik

 

Söz konusu Kolokyum hakkında detaylı bilgilere http://www.spo.org.tr internet adresinden ulaşılması mümkündür.

 


UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yüksek Lisans ve Doktora Bursları İlanı (12.06.2015)

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulunca 28 Mayıs 2015 tarihinde alınan karar doğrultusunda, ülkemizdeki üniversitelerde Yüksek Lisans veya Doktora düzeyinde öğrenim gören, UNESCO'nun beş sektörü olan Eğitim, Doğa Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Kültür, Bilgi ve İletişim alanlarında ve UNESCO'nun faaliyet alanlarıyla ilgili konularda Yüksek Lisans ve Doktora tezi hazırlayan öğrencilere burs verilmesine karar verilmiştir. Anılan burs hakkında gerekli ölçüt ve kuralları belirlemek üzere Yönerge hazırlanmıştır.

 

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yüksek Lisans ve Doktora Burs programının amacı üniversitelerimizde UNESCO konuları çerçevesinde akademik çalışmaları destekleyerek, farkındalığı artırmak ve UNESCO konularında uzman yetişmesini teşvik etmektir.

 

Anılan burs programı kapsamında UNESCO'nun yukarıda belirtilen alanlarında Yüksek Lisans veya Doktora düzeyinde lisansüstü öğrenimine devam etmekte olan, tez konusu eğitimine devam ettiği Üniversitenin ilgili Enstitüsünce onaylanmış, UNESCO'nun resmi dillerinden İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Rusça veya Arapça'dan YDS veya denkliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından birinden 65 ve üzeri not almış, Türk vatandaşı olan beş öğrenci aylık burs bedeli Yüksek Lisans öğrencileri için 1800 TL Doktora öğrencileri için 2200 TL değerinde burs ile desteklenecektir.

 

Söz konusu burs başvuru koşulları ve başvuru formu ile ilgili detaylı bilgilere UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun http://www.unesco.org.tr internet adresinden ulaşılması mümkündür.


Enerji, Su Kaynakları ve Çevre Haber Bülteni (28.05.2015)

 

Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan "Enerji, Su Kaynakları ve Çevre Haber Bülteni"nin Ekim-Aralık 2014 ile Ocak-Mart 2015 dönemlerini kapsayan 3'er aylık gelişmeleri içeren 12. ve 13. sayıları Dışişleri Bakanlığının internet adresinden (www.mfa.gov.tr) aşağıdaki bağlantıları izleyerek erişmek mümkündür.

 

"Anasayfa/Kütüphane/Yayınlar/Dışişleri Bakanlığı Yayınları/Enerji, Su Kaynakları ve Çevre Haber Bülteni"

 

 

 

 


Mısır tarafından İİT Değişim Programı Kapsamında Sunulan Burslar (08.05.2015)

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Eğitim Değişim Programı kapsamında, 2015-16 akademik yılı için Mısır tarafından her alandaki lisans eğitimini kapsayan 10 adet burs sağlanacaktır. Bursa başvuran adayların öğrenim görmek istedikleri ilgili fakültelerin kabul kriterlerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

 

Başvurular, 20 Haziran 2015 tarihine kadar Mısır'ın dış temsilcilikleri üzerinden kabul edilecek olup, burs şartlarına ilişkin Nota (İngilizce), detaylı bilgiler içeren belgeler (Arapça) ve adaylarca doldurulması gereken başvuru formu (Arapça) ekte yer almaktadır.


Türkçe Yeterlik Sınavı (29.04.2015)

Yunus Emre Enstitüsü'nden alınan yazıdan edinilen bilgilere göre, 5653 Sayılı Yunus Emre Vakfı Kanunu'nun 3. Maddesi, Türkiye dışında yapılacak Türk diline dair eğitim, sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin Yunus Emre Vakfı tarafından gerçekleştirilmesini öngördüğü belirtilmektedir.

 

Vakıf, söz konusu Kanun'dan hareketle Yunus Emre Enstitüsünü kurarak yurt dışında kültür merkezleri açmış ve Enstitüye bağlı bu kültür merkezleri aracılığıyla uluslararası ölçekte Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) yapmaya karar vermiştir. Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni'ne uygun olarak Enstitü tarafından geliştirilen TYS her yıl Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezlerinin bulunduğu ülkelerde ve Türkiye'de düzenlenmektedir.

 

Bir sonraki sınav uygulama tarihi 30 Mayıs 2015 olup, TYS ile ilgili tanıtım metni ekte yer almaktadır.

 


İİT Eğitim Değişim Programı

Dışişleri Bakanlığından alınan yazıda edinilen bilgilere göre, Pakistan'da bulunan COMSATS Enformasyon Teknolojisi Enstitüsü'nün İslam İşbirliği Teşkilatı Eğitim Değişim Programı çerçevesinde İİT üyesi ülkelerin öğrencilerine yönelik çeşitli burs programları ilan ettiği belirtilmektedir.

 

Başvuru formları ile söz konusu programına ilişkin detaylı bilgilere www.comsats.edu.pk internet adresinden ulaşılabilmektedir.

 

Başvuruların 30 Haziran 2015 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

 


UNESCO /ISEDC bursu son başvuru tarihi

Moskova'da faaliyet gösteren Uluslararası Sürdürülebilir Enerji Geliştirme Merkezi ISEDC tarafından, UNESCO/ISEDC ortak finansmanıyla, 5-30 Ekim 2015 tarihlerinde "gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin kapasite geliştirilmesini" amaçlayan 4 hafta süreli bir burs programının düzenleneceği bildirilmektedir.

 

Burs programının 20 kişi için tahsis edildiği, eğitim programının İngilizce düzenleneceği, bu nedenle adayların iyi derecede İngilizce bilmeleri şartının arandığı belirtilmektedir.

 

Söz konusu burs programına yönelik bilgi notu, Türkiye'yi de içeren davetli ülkeler listesi, başvuru şartları ve yabancı dil yeterlilik formları ekte sunulmakta olup, başvuruların 22 Mayıs 2015 tarihine kadar ilgili başvuru belgeleriyle birlikte Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Birimi'ne ulaştırılması gerekmektedir.


Ürdün'de düzenlenecek Konferans

Dışişleri Bakanlığından alınan yazıda, Ürdün Üniversitesi İşletme Fakültesi tarafından 15-16 Nisan 2015 tarihlerinde Amman'da "The Third International Conference on Innovation Economy" başlıklı bir konferans düzenleneceği bildirilmektedir.

 

Broşürleri ekte yer alan konferans ilgilenebilecek kurum ve kuruluşlarımızın bilgisine sunulmaktadır.


EİT Bilim Vakfı’ndan alınan Nota / Araştırmaya dayalı Bilim Eğitimi Kapasite Geliştirme Çalıştayı

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Bilim Vakfı (ECOSF) "EİT Bölgesi için Araştırmaya Dayalı Bilim Eğitimi Kapasite Geliştirme Çalıştayı"nın 23-25 Haziran 2015 tarihleri arasında Astana'da düzenleneceğini bildirmekte, EİT üyesi ülkelerden çalıştaya katılmak üzere bilim, teknoloji ve eğitim alanında en uygun iki adayı belirlemeleri istenmekte olup, adayların iaşe ve ibate (dört geceye kadar) masrafları ile şehiriçi ulaşımlarının evsahibi ülke tarafından karşılanacağı, uluslararası seyahatlerinin ise bulundukları ülkedeki Fransa Büyükelçiliğince karşılanacağı belirtilmekte ve adaylardan Fransa Büyükelçilikleri ile irtibata geçmelerini talep etmektedir.

 

Çalıştaya ilişkin açıklayıcı bilgiler ve başvuru formu ekte sunulmaktadır.


Lahor Üniversitesi İİT Eğitim Değişim Programı

Lahor Üniversitesi'nin (Pakistan) İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Eğitim Değişim Programı çerçevesinde İİT üyesi ülkelerin öğrencilerine yönelik ilan ettiği çeşitli burs programları Sonbahar dönemi son başvuru tarihi 15 Haziran 2015'tir. Program kapsamında burs sağlanan çalışma alanları ve burs sayısı ile eğitime başlama tarihleri aşağıda sunulmaktadır;

 

Programlar

Burs Sayısı

Sonbahar 2015

Diş Cerrahisi (BDS)

1

Eylül 2015

Eczacılık

2

Eylül 2015

Mühendislik

2

Eylül 2015

Bilgisayar Bilimleri

2

Eylül 2015

İletişim

2

Eylül 2015

İşletme

3

Eylül 2015

Yardımcı Sağlık Bilimleri

3

Eylül 2015

Toplam

15

Eylül 2015

 

Programa ilgi duyan adayların Üniversite'nin resmi (www.uol.edu.pk) web adresinden temin edilebilen başvuru formlarını "The International Office, 1-KM, Defence Road, Bhobatian Chowk, Lahore, Pakistan" adresine göndermeleri gerekmekte olup başvuruların birer örneklerini ise adresi aşağıda sunulan IIT Genel Sekreterliği'ne iletmesi gerekmektedir.

 

Department of Science & Technology

OIC General Sekretariat

Jeddah (P.O.Box 178, Jeddah 21411)

Kingdom of Saudi Arabia, zghoul@oic-oci.org

 


İKB Yüksek Teknoloji Burs Programı

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığından alınan yazıda edinilen bilgilere göre, İslam Kalkınma Bankası (İKB)'nın "Yüksek Teknoloji Burs Programı" kapsamında 2015-2016 döneminde doktora ve doktora sonrası burslar vereceği belirtilmektedir.

 

Gerekli bilgi ve başvuru formlarına İKB'nin internet sayfasında http://www.isdb.org ulaşılabilmekte olup, İKB'ye son başvuru tarihi 31 Mart 2015'tir.

 

İKB tarafından istenilen şekilde eksiksiz olarak hazırlanacak başvuru formlarının Başbakanlık Hazine Müsteşarlığına ulaştırmak üzere, en geç 2 Mart 2015 mesai bitimine kadar Başkanlığımız Uluslararası İlişkiler Birimine posta yoluyla ve zeynep.karabagli@yok.gov.tr adresine e-posta olarak gönderilmesi gerekmektedir.


10.PICARD Konferansı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan ilgide kayıtlı yazıda edinilen bilgilere göre, Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) ile Azerbaycan Gümrük İdaresi İşbirliği ile 8-10 Eylül 2015 tarihlerinde Azerbaycan/Bakü'de düzenlenmesi planlanan 10.PICARD Konferansı'nda (Partnership In Customs Academic Research and Development) sunulmak üzere akademik çalışmaların paylaşılması talep edilmekte olduğu belirtilmektedir.

 

Bu seneki Konferans özellikle küresel değer zinciri, kaçakçılık, vergilendirme ve benzeri gelir konularına odaklanacaktır ve bununla birlikte diğer gümrük konularında da makale sunulabilecektir. Diğer taraftan makale paylaşımı dışında, daha önce ortaya konmuş ya da (1 Haziran 2015'e kadar) tamamlanmış en az bir araştırma konusunu içerecek, 2 veya 3 konuşmacının yer alacağı panel teklifinde de bulunulabilecektir.

 

Makalelerin ya da panel tekliflerinin en geç 1 Haziran 2015 tarihine kadar Sekretarya'ya (picard2015@wcoomd.org) iletilmesi gerekmekte olup, DGÖ Bilim Heyeti üyeleri tarafından Konferans'ta sunumu yapılmasına karar verilecek çalışmalar 15 Haziran 2015 tarihinde duyurulacaktır. Makaleler için aranan şartlara ilişkin yazı ekte yer almaktadır.

 

Konferans hazırlıklarında ulusal koordinasyonun sağlanmasını teminen yapılacak başvurular hakkında aşağıda yer alan irtibat bilgileri aracılığıyla ilgili Bakanlığa bilgi verilmesi gerekmektedir.

 

Bilgi için: Çok Taraflı İlişkiler Daire Başkanlığı

Nagehan Özkan Turunç-AB Uzman Yrd.

 

Tel : 0 312 449 28 76

Fax : 0 312 449 28 82

E-Posta : n.ozkan2@gtb.gov.tr

 

Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgiye 

http://www.wcoomd.org/en/events.aspx internet adresi üzerinden ulaşılabilmektedir.

 


Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Lisansüstü Eğitim Tercihleri

"Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar" kapsamında atanan araştırma görevlilerinden yabancı dil puanı 65 ve üstünde olanların lisansüstü eğitim yapabilmeleri için tercih işlemleri 29.01.2015 tarihinde başlayacaktır.

 

Yürütme Kurulu'nun 28/01/2015 tarihli Kararına ulaşmak için tıklayınız.

 

Ek:2 için tıklayınız.

 


26 Kasım 2014 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren 6569 Sayılı Kanun’dan Yararlanmak İsteyen, Türk Silahlı Kuvvetlerine Bağlı Eğitim Kurumları İle Polis Akademisi Ve Bağlı Yükseköğretim Kurumlarından İlişiği Kesilenlere İlişkin Bilgi

26 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6569 sayılı Kanun'dan yararlanmak isteyen, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı eğitim kurumları ile Polis Akademisi ve bağlı yükseköğretim kurumlarından ilişiği kesilenlerin 26 Nisan 2015 tarihine kadar Kurulumuz internet sayfasında yer alan Örnek Başvuru Dilekçesini doldurarak göndermeleri gerekmektedir. Başvuruların değerlendirmelerde sıkıntı yaşanmaması açısından Yükseköğretim Kurulu yazışma adresine 26 Nisan 2015 tarihine kadar ulaşacak şekilde postayla (iadeli taahhütlü veya aps) ya da şahsen müracaat edilmesinde yarar görülmektedir.

 

Yükseköğretim Kurumlarından ilişiği kesilenlerin ise ilgili yükseköğretim kurumlarına müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

Örnek Başvuru Dilekçe için tıklayın


Azerbaycan’ın önde gelen üniversiteleri arasında yer alan Azerbaycan Diplomasi Akademisi (ADA) uluslararası öğrenciler için Azerbaycan Hükümeti tarafından desteklenecek burs imkânları sunmaktadır.

Azerbaycan'ın önde gelen üniversiteleri arasında yer alan Azerbaycan Diplomasi Akademisi (ADA) uluslararası öğrenciler için Azerbaycan Hükümeti tarafından desteklenecek burs imkânları sunmaktadır. 32 farklı ülkeden öğrencinin eğitim aldığı ve 14 farklı ülkeden öğretim görevlisinin faaliyet gösterdiği üniversitede verilmesi öngörülen burs tam harcı, konaklamayı ve eğitim/öğretim kitaplarını kapsamaktadır. Burs başvuruları aşağıda sıralanan eğitim düzeyi ve programlar için kabul edilmektedir:

 

- Lisansüstü programlar; Diplomasi ve Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, tam zamanlı MBA, Yönetici MBA,

 

- Lisans programları; Uluslararası Çalışmalar, Kamu Yönetimi, Ekonomi, Bilgisayar Bilimleri, IT ve Sistem Mühendisliği. 

 

Başvurular 1 Nisan 2015 tarihine kadar yapılacak olup, ayrıntılı bilgiye www.ada.edu.az internet adresinden ulaşılabilmektedir. Başvuru şartları için adayların admissions@ada.edu.az hesabına e-posta göndermeleri gerekmektedir. 

 


Showing 1 - 20 of 114 results.
Items per Page 20
of 6