Skip to Content

 

 

 

 

2015-2016 Kullanılmayan Tutarların İadesi Hk. (26.08.2016)

23.08.2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Mevlana Değişim Programı'na İlişkin Yönetmelik" ve 07.07.2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu Toplantısı'nda kabul edilen "Mevlana Değişim Programı Kapsamında Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı Muhasebeleştirilmesi, Yapılacak Ödemelerle İlgili Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller"in "Aktarma ve İade" başlıklı 12 inci maddesinde "Kullanılmayan tutarların gerektiğinde YÖK'ün ilgili hesaplarına iade edilmesine Yürütme Kurulu karar verir." hükmü yer almaktadır.

 

Söz konusu hüküm uyarınca 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Mevlana Değişim Programı kapsamında faaliyet gerçekleştirmiş ve gerçekleştirmekte olan yükseköğretim kurumlarının Mevlana Değişim Programı çerçevesinde ilgili hesaplarında bulunan kullanılmayan tutarların en geç 30 Eylül 2016 tarihine kadar YÖK Başkanlığına iade etmeleri Yürütme Kurulu'nun 24.08.2016 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.

 

Bilgilerinizi ve iade tutarının aşağıda belirtilen hesap numarasına yatırılması, ayrıca iadeye ilişkin banko dekontunun rektör imzalı üst yazıyla birlikte Başkanlığımıza iletmesi hususunda gereğini rica ederiz.     

 

Yükseköğretim Kurulu Hesap IBAN Numarası: TR 8400 0100 2533 0538 6419 5016