Skip to Content

 

 

 

 

2015-2016 Kullanılmayan Tutarların İadesi Hk. (26.08.2016)

23.08.2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Mevlana Değişim Programı'na İlişkin Yönetmelik" ve 07.07.2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu Toplantısı'nda kabul edilen "Mevlana...

Mevlana Değişim Programı Nihai Rapor Hk. (25.08.2016)

Mevlana Değişim Programı Kapsamında Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Yapılacak Ödemeler ile Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller'in Raporlama...

2016-2017 Eğitim Öğretim Dönemi Sonuçları Hk (17.06.2016)

2016-2017 Eğitim Öğretim dönemi sonuçlarına ilişkin bilgilendirme yükseköğretim kurumlarına iletilmiştir. Yürütme Kurulu Kararı için tıklayınız .