Tescil Süresi Devam Eden Akreditasyon Kuruluşları

No

Akreditasyon Kuruluşu

Tescil Tarihi

Tescil Bitiş Tarihi

Geçerlilik Süresi (yıl)

1

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği  - MÜDEK

16.11.2007

16.11.2012

5

1.02.2013

1.02.2018

5

1.02.2018

1.02.2023

5

2

Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği - TEPDAD

30.11.2011

30.11.2012

1

28.03.2013

28.03.2015

2

28.03.2015

28.03.2017

2

28.03.2017

28.03.2022

5

3

Mimarlık Akreditasyon Kurulu - MİAK

30.11.2011

30.11.2012

1

29-30.04.2015

29.04.2017

2

4

Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Akreditasyon Derneği - FEDEK

26.08.2010

26.08.2012

2

1.02.2013

1.02.2015

2

9.04.2015

9.04.2018

3

5

Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve  Akreditasyon Derneği - VEDEK

2.02.2012

2.02.2013

1

19.12.2013

19.12.2015

2

19.12.2015

19.12.2017

2

19.12.2017

19.12.2022

5

6

Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği - EPDAD

15.10.2014

15.10.2016

2

31.01.2018

31.01.2020

2

7

Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği - HEPDAK

25.12.2014

25.12.2016

2

25.12.2016

25.12.2018

2

8

İletişim Araştırmaları Derneği (İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu-İLEDAK)

31.01.2018

31.01.2020

2

9

Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği - SABAK

31.01.2018

31.01.2020

2

10

Turizm Akademisyenleri Derneği (Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu – TURAK)

31.01.2018

31.01.2020

2