Tescil Süresi Devam Eden Akreditasyon Kuruluşları

No Akreditasyon Kuruluşu Tescil Tarihi Tescil Bitiş Tarihi Geçerlilik Süresi (yıl)
1 Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği  - MÜDEK 16.11.2007 16.11.2012 5
1.02.2013 1.02.2018 5
2 Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği - TEPDAD 30.11.2011 30.11.2012 1
28.03.2013 28.03.2015 2
28.03.2015 28.03.2017 2
28.03.2017 28.03.2022 5
3 Mimarlık Akreditasyon Kurulu - MİAK 30.11.2011 30.11.2012 1
29-30.04.2015 29.04.2017 2
4 Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Akreditasyon Derneği - FEDEK 26.08.2010 26.08.2012 2
1.02.2013 1.02.2015 2
9.04.2015 9.04.2018 3
5 Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve  Akreditasyon Derneği - VEDEK 2.02.2012 2.02.2013 1
19.12.2013 19.12.2015 2
19.12.2015 19.12.2017 2
6 Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği - HEPDAK 25.12.2014 25.12.2016 2
25.12.2016 25.12.2018 2