Yükseköğretim Kalite Kurulu

Yükseköğretimde yapısal değişikliği gerçekleştirecek ilk husus Kalite Kuruludur. Yükseköğretim Kurulu girdi ile ilgili birtakım başlangıç kriterleri koyabilmekte fakat çıktı kontrolü yapamamaktadır. YÖK, girdiyle ilgili koyduğu kuralların nasıl sonuç verdiğine dair kendisinden bağımsız bir kurulun rehberliğine, değerlendirmesine ihtiyaç duymaktadır. Esasen bu konu, Türk Yükseköğretim Sistemimizin onlarca yıldan beri gündeminde olmakla birlikte YÖK'ün yetkilerinin paylaşılmasını gerektiren bir yapı oluşturacağı için YÖK bu girişimi başlatamamıştır. Dünyada özellikle gelişmiş ve hızlı gelişmekte olan ekonomilerde, yükseköğretim sistemlerinde çıktı süreçleri odaklı değerlendirme yapmak, iyileşmeye açık alanlarını belirlemek ve sürekli iyileşme yaklaşımı ile rekabetçi bir yükseköğretim ortamı oluşturulması üzerine idari ve mali özerkliğe sahip bağımsız kalite güvencesi ve akreditasyon kurum ve kuruluşlarının oluşturulması teşvik edilmektedir. Ülkemizin de üyesi olduğu Avrupa Yüksek Öğretim Alanı çerçevesinde oluşturulmuş, Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvencesi Kayıt Ajansına (EQAR – European Quality Assurance Register for Higher Education) Üye Kuruluş olmak için ön koşul olarak idari ve mali özerklik zorunlu kılınmaktadır.