Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliğinin Yayınlanması

Yeni YÖK yönetimi tarafından eğitim-öğretimin niteliğini yükseltecek faaliyetler çerçevesinde "Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği"nin çıkarılmasına ilişkin hızlı bir çalışma yürütülmüştür. Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği'nin çıkarılmasında başta yükseköğretim kurumlarının yetkili kurulları ile tüm akademik camia olmak üzere diğer paydaşların da görüş ve önerileri dikkate alınmıştır. Bu kapsamda konuya ilişkin oluşturulan taslak yönetmelik yükseköğretim kurumlarına gönderilmiş, ayrıca kurumsal web sitemizde yer alan "Askıya Çıkardık" bölümünde konuya ilişkin taslak çalışmayı içeren bir yazı paylaşılarak, herkese görüş ve öneride bulunma bu imkanı tanınmıştır. Üniversitelerimizden gelen kurumsal değerlendirmeler ve Askı kanalıyla gelen bütün görüş ve öneriler dikkate alınmış, Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği taslağına son şekli verilerek ilgili makamlara iletilmiştir. Neticesinde, Yükseköğretim kurumlarımızda eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi süreçlerini ve bu kapsamda tanımlanan görev, yetki ve sorumluluklara ilişkin esasların düzenlendiği Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliğimi 23 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.