KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRİCİ EĞİTİM ÇALIŞTAYI

23 Temmuz 2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği uyarınca yükseköğretim kurumlarımız, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini ve bunları destekleyen idarî hizmetlerin tümünü içine alacak şekilde stratejik plan ve yıllık olarak, performans programı ve faaliyet raporu ile bütünleşik yapıda bir iç değerlendirme raporu hazırlamak ve her beş yılda en az bir kez dış değerlendirme sürecinden geçmekle yükümlü kılınmıştır.

 

Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülecek söz konusu kurumsal dış değerlendirme sürecinde "Değerlendirici" olarak görev almak üzere başvurular Yükseköğretim Kurulu tarafından 2015 yılında alınmış olup; bu başvurular değerlendirilerek değerlendirici havuzu oluşturulmuştur.

 

Kurumsal Dış Değerlendirme Yönergesi'nin "Değerlendirici eğitimleri" başlıklı 9uncu maddesinin 1inci fıkrası hükmü gereğince değerlendirici havuzunda yer alan değerlendirici adaylarının Kurumsal Dış Değerlendirici Eğitimi'nden geçmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda Yükseköğretim Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. M. A. Yekta SARAÇ'ın katılımıyla 28 Kasım 2016 Pazartesi günü Takım Başkanlarıyla toplantı ve 29 Kasım 2016 Salı günü saat:10.00'da Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Konferans Salonunda değerlendirici adaylarına yönelik Kurumsal Dış Değerlendirici Eğitim Çalıştayı gerçekleştirilecektir. 

 

Ayrıca 2016 yılı için Kurumsal Dış Değerlendirme süreci kapsamında niyet beyanı kabul edilen Yükseköğretim Kurumlarının Rektör/Rektör Yardımcılarının katılacağı bilgilendirme toplantısı 30 Kasım 2016 Çarşamba günü saat:10.00'da Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Beyaz Salon'da gerçekleştirilecektir.

 

28 Kasım 2016 toplantı programı için tıklayınız.

29 Kasım 2016 Çalıştay programı için tıklayınız.

30 Kasım 2016 Bilgilendirme toplantısı programı için tıklayınız.