KURUMSAL DEĞERLENDİRME SÜRECİ (25.04.2016)

Kurumsal Değerlendirme Süreci

 

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliğinin, "İç değerlendirme raporları ve takvimi" başlıklı 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükmü gereğince Yükseköğretim kurumlarımızın Nisan ayı sonuna kadar Yükseköğretim Kalite Kurulu'na iletmeleri gereken İç Değerlendirme Raporunun bu yıla özgü olmak üzere 1 Temmuz 2016 tarihine kadar Yükseköğretim Kalite Kurulu'na iletilmesine, Kurulun 6 Nisan 2016 tarihli toplantısında karar verilmiştir.

 

Ayrıca yukarda bahsi geçen Yönetmeliğin "Dış değerlendirme süreci ve takvimi" başlıklı 12 nci maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince yükseköğretim kurumlarının beş yılda en az bir defa Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülecek periyodik bir dış değerlendirme sürecinden geçmeleri gerekmektedir. Dış değerlendirme takviminin planlanması için; bu yıl içinde dış değerlendirme sürecinden geçme konusunda kararlı olan kurumların niyet beyanını, bu yıl için dış değerlendirme talebinde bulunmayacak kurumların ise dış değerlendirme sürecine girmeyi öngördükleri en yakın tahmini başvuru yılını http://goo.gl/forms/lwmnCJNtJD adresindeki formu doldurarak en geç 20.05.2016 tarihine kadar göndermeleri gerekmektedir.

 

Üst yazı ve ekleri için tıklayınız.