2016 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Süreci Takım Başkanları ile Birlikte Değerlendirildi (01.03.2017)

2016 yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Sürecinin Yükseköğretim Kurumlarımıza kazandırdıklarına ve Kurumsal Dış Değerlendirme Sürecinin iyileştirilmesine yönelik görüş ve önerilerini almak üzere Takım Başkanlarımızla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Beyaz Salon'da bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya, Takım Başkanları, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı ve üyelerinin yanı sıra YÖK Başkan Vekili Sayın Prof. Dr. Hasan MANDAL da katıldı.

 

Toplantının açılışında Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Orhan UZUN, dış değerlendirme sürecine ilişkin mevzuat ve kılavuz çalışmalarının yanı sıra değerlendirici eğitimlerinin de kısa zamanda tamamlanarak dış değerlendirme sürecinin başlatıldığını ve Şubat 2017 itibarıyla 20 Yükseköğretim kurumunun saha ziyaretlerinin tamamlandığını ifade etti. UZUN ayrıca,  sürece katkı sunan Takım Başkanlarına ve Yükseköğretim Kalite Kurulu üyelerine teşekkürlerini iletti.

 

YÖK Başkan Vekili Sayın Prof. Dr. Hasan MANDAL ise, Yeni YÖK anlayışı çerçevesinde yürütülen faaliyetlere (Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma, Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma, 100/2000 Projesi ve TURQUAS Projesi ) ilişkin bilgi paylaşımında bulundu.

 

Toplantının ilk oturumunda Takım Başkanları; 2016 yılında değerlendirilen yükseköğretim kurumlarının değerlendirme süreci ve bu sürecin başta eğitim öğretim süreci olmak üzere araştırma, toplumsal katkı ve yönetsel süreçleri bağlamında Yükseköğretim Kurumları'na kazandırdıklarına ilişkin görüşlerini iletti.

 

Toplantının ikinci oturumunda ise; Kurumsal Dış Değerlendirme Sürecinin iyileştirilmesine ilişkin Takım Başkanlarının Yükseköğretim Kalite Kurulu'na yazılı olarak ilettikleri hususlar çözüm önerileriyle birlikte  konuşuldu.

 

Toplantı, YÖK Başkanı Sayın Prof. Dr. Yekta SARAÇ'ın katılımı ile akşam yemeğinde devam etti. YÖK Başkanı SARAÇ, Türk Yükseköğretim Sistemi için bir ilk olan Yükseköğretim Kurumlarımızın dış değerlendirme sürecinin, kurumlarımızda kalite güvencesi farkındalığının arttırılmasında önemli rol oynayacağını ifade ederek Takım Başkanlarına ve Kalite Kurulu üyelerine sürece vermiş oldukları katkılarından dolayı teşekkür etti.