Yükseköğretim Kalite Kurulu Üyeleri

23 Temmuz 2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında oluşturulan Yükseköğretim Kalite Kurulu, 7033 sayılı "Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na eklenen Ek Madde 35 hükümlerine göre yeniden düzenlenmiştir.

 

Söz konusu yasal düzenleme ile idari ve mali özerkliğe sahip, kamu tüzel kişiliğini haiz ve özel bütçeli Yükseköğretim Kalite Kurulu kurulmuştur. Daha önce 21 üyesi bulunan Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun üye sayısı 13'e düşürülmüştür. Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcısı Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından gerçekleştirilecek ilk toplantıda seçilecektir.

 

Kamuoyuna duyurulur.

 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu Ek Madde 35 için tıklayınız.

Yükseköğretim Kalite Kurulu üye bilgileri için tıklayınız.


Yükseköğretim Kalite Kurulu Mevzuatı

EK.pdf

Komisyonlar

Kalite Kurulu Üyeleri

 

 

Prof. Dr. Sina ERCAN
Prof. Dr. Tuğba YANPAR YELKEN
Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU
Prof. Dr. Aslıhan NASIR
Prof. Dr. Muzaffer ELMAS
Prof. Dr. Sibel Aksu YILDIRIM
Prof. Dr. Çetin EROL
Dr. Halil İbrahim ÇETİN

2017 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programı Ön Ziyaret ve Saha Ziyareti Takvimi

Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülecek olan Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında değerlendirilecek yükseköğretim kurumlarına gerçekleştirilecek ön ziyaret ve saha ziyaret tarihleri ilan edilmiştir.

 

2017 YILI KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME PROGRAMI ÖN ZİYARET VE SAHA ZİYARETİ TAKVİMİ
Kurum Ön Ziyaret Tarihi Saha Ziyareti Tarihi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi 17 Ekim 2017 5-8 Kasım 2017
Abdullah Gül Üniversitesi 2 Ekim 2017 22-25 Ekim 2017
Adıyaman Üniversitesi 23 Ekim 2017 19-22 Kasım 2017
Adnan Menderes Üniversitesi 2 Ekim 2017 22-25 Ekim 2017
Afyon Kocatepe Üniversitesi 23 Ekim 2017 12-15 Kasım 2017
Ahi Evran Üniversitesi 27 Eylül 2017 5-8 Kasım 2017
Ankara Üniversitesi 17 Ekim 2017 5-8 Kasım 2017
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 11 Ekim 2017 10-13 Aralık 2017
Atatürk Üniversitesi 27 Eylül 2017 15-18 Ekim 2017
Balıkesir Üniversitesi 5 Ekim 2017 12-15 Kasım 2017
Başkent Üniversitesi 10 Ekim 2017 5-8 Kasım 2017
Bingöl Üniversitesi 9 Ekim 2017 12-15 Kasım 2017
Boğaziçi Üniversitesi 30 Ekim 2017 10-13 Aralık 2017
Bursa Teknik Üniversitesi 7 Kasım 2017 26-28 Kasım 2017
Cumhuriyet Üniversitesi 26 Ekim 2017 19-22 Kasım 2017
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 13 Ekim 2017 5-8 Kasım 2017
Çankaya Üniversitesi 3 Ekim 2017 5-8 Kasım 2017
Çukurova Üniversitesi 20 Ekim 2017 19-22 Kasım 2017
Dicle Üniversitesi 9 Ekim 2017 5-8 Kasım 2017
Dokuz Eylül Üniversitesi 6 Ekim 2017 22-25 Ekim 2017
Ege Üniversitesi 2 Ekim 2017 22-25 Ekim 2017
Fırat Üniversitesi 29 Eylül 2017 29 Ekim- 1 Kasım 2017
Gazi Üniversitesi 20 Kasım 2017 7-10 Ocak 2018
Gaziantep Üniversitesi 1 Ekim 2017 19-22 Kasım 2017
Gaziosmanpaşa Üniversitesi 5 Ekim 2017 22-25 Ekim 2017
Gebze Teknik Üniversitesi 19 Ekim 2017 26-30 Kasım 2017
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 7 Ekim 2017 15-18 Ekim 2017
İnönü Üniversitesi 9 Ekim 2017 5-8 Kasım 2017
İstanbul Aydın Üniversitesi 3 Ekim 2017 22-25 Ekim 2017
İstanbul Teknik Üniversitesi 3 Kasım 2017 24-27 Aralık 2017
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 23 Ekim 2017 26-29 Kasım 2017
Koç Üniversitesi 7 Kasım 2017 19-22 Kasım 2017
Marmara Üniversitesi 6 Ekim 2017 29 Ekim-1 Kasım 2017
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 6 Kasım 2017 19-22 Kasım 2017
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 17 Ekim 2017 12-15 Kasım 2017
Mustafa Kemal Üniversitesi 29 Eylül 2017 22-25 Ekim 2017
Okan Üniversitesi 18 Eylül 2017 15-18 Ekim 2017
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 11 Ekim 2017 19-22 Kasım 2017
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 19 Kasım 2017 26-29 Kasım 2017
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 29 Eylül 2017 12-15 Kasım 2017
Piri Reis Üniversitesi 4 Ekim 2017 24-27 Ekim 2017
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 29-30 Ekim 2017 19-22 Kasım 2017
Süleyman Demirel Üniversitesi 20 Ekim 2017 22-25 Ekim 2017
Trakya Üniversitesi 2 Ekim 2017 31 Ekim-3 Kasım 2017
Uludağ Üniversitesi 12 Ekim 2017 19-22 Kasım 2017
Uşak Üniversitesi 3 Ekim 2017 22-25 Ekim 2017
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 4-5 Ekim 2017 12-15 Kasım 2017
Yaşar Üniversitesi 21 Eylül 2017 22-25 Ekim 2017
Yeditepe Üniversitesi 4 Ekim 2017 19-22 Kasım 2017
Yıldız Teknik Üniversitesi 2 Kasım 2017 3-6 Aralık 2017

 

*Ziyaret tarihleri Takım Başkanı ile ilgili Yükseköğretim Kurumu Rektörünün ortak kararı ile belirlenmektedir. 

**Ziyaret tarihleri Takım Başkanları tarafından Kurulumuza iletildikçe yukarıdaki tabloya işlenecektir.


Kurumsal Değerlendirme Programı

 
 
 

 

 

       *Ek.1 Yükseköğretim Kalite Kurulu Etik Kuralları

       *Ek.2 Kurum Değerlendirme Formu

       *Ek.3/A Değerlendirme Takımı Ön Ziyaret Plan Örneği 

       *Ek.3/B Değerlendirme Takımı Saha Ziyaret Planı Örneği

       *Ek.4 Çıkış Bildirimi Şablonu

       *Ek.5/A Değerlendirme Takımının Ziyaret Edilen Kurum Tarafından Değerlendirilmesi Formu 

       *Ek.5/B-1 Takım Üyelerinin Değerlendirilmesi Formu (Takım Başkanları tarafından doldurulacak form)

       *Ek.5/B-2 Takım Üyelerinin Değerlendirilmesi Formu (Takım Üyeleri tarafından doldurulacak form)

       *Ek.6 Kurumsal Geri Bildirim Rapor Şablonu

 

 

       *Ek.1 Kurum Değerlendirme Formu (word)

       *Ek.1 Kurum Değerlendirme Formu (pdf)

       *Ek.2 Kurumsal Geri Bildirim Rapor Şablonu

       *Ek.3 Değerlendirme Takımı Ziyaret Planı Örneği (word)

       *Ek.3 Değerlendirme Takımı Ziyaret Planı Örneği  (pdf) 

       *Ek.4/A Değerlendirme Takımının Ziyaret Edilen Kurum Tarafından Değerlendirilmesi Formu(word)

       *Ek.4/A Değerlendirme Takımının Ziyaret Edilen Kurum Tarafından Değerlendirilmesi Formu (pdf)

       *Ek.4/B Takım Üyelerinin Değerlendirilmesi Formu (word)

       *Ek.4/B Takım Üyelerinin Değerlendirilmesi Formu  (pdf)  


EK.5B-2_Sürüm_1.2_Güncel.docx

Kalite Harita

 

 

 

           * 2016 yılı Kurum İç Değerlendirme Raporunu Göndermeyen Yükseköğretim Kurumları için tıklayınız.

 

 


İkinci Kurumsal Dış Değerlendirici Eğitimi Tamamlandı. (5-6 Temmuz 2017)

Kurumsal Dış Değerlendirme Yönergesinin “Değerlendirici eğitimleri” başlıklı 9uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından 5-6 Temmuz 2017 tarihlerinde iki farklı etkinlik gerçekleştirildi.

 

5 Temmuz Çarşamba günü, Dış değerlendirme sürecine destek verecek Takım Başkanları ile Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan Mandal ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu’nun katılımlarıyla 2016 yılında gerçekleştirilen dış değerlendirme programına ilişkin deneyimlerin, programın Yükseköğretim sistemimiz için öneminin ve programın ana hatlarının değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirildi.

 

6 Temmuz Perşembe günü, 2016 yılında değerlendirici olarak görev yapan değerlendiriciler ile 2017 yılında değerlendirici olmak üzere başvuran ve Kurul tarafından aday değerlendirici havuzuna alınanlara yönelik olarak ikinci Kurumsal Dış Değerlendirici Eğitimi gerçekleştirildi. Değerlendirici adayının katıldığı tüm gün süren etkinlik, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu'nun açılış konuşmasıyla başladı. Toplantının sabah oturumunda Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç ise 1 Temmuz 2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 7033 sayılı Kanunda Yükseköğretim sistemimize ilişkin gerçekleştirilen yenilikler hakkında bilgi verdi. Bu değişiklikler ile Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun idari ve mali açıdan bağımsız bir statü kazandığını vurguladı.

 

Programın devamında, Yükseköğretim Kalite Kurulu Kurumsal Dış Değerlendirme Komisyonu üyeleri tarafından,

 

·         Kurumsal Dış Değerlendirme Programına Genel Bir Bakış (Prof. Dr. Ö. İrfan Küfrevioğlu),

·         Kurum Ziyareti Öncesi Faaliyetler (Prof. Dr. Aslıhan Nasır),

·         Kurum Ziyareti Sırasındaki Faaliyetler (Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım),

·         Kurum Ziyareti Sonrasındaki Faaliyetler (Prof. Dr. Tuğba Yelken),

·         Kurumsal Dış Değerlendirme Süreci: 2016 Yılının Değerlendirilmesi ve 2017 Yılı Takvimi (Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu)

 

konulu sunumlar yapıldı. (Sunumlara ulaşmak için ilgili sunuma tıklayınız)

 

Eğitimin sonunda genel değerlendirme ve soru-cevap bölümü gerçekleştirilerek program sonlandırıldı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2016 Kurumsal Geri Bildirim Raporları

 

2016 YILI KURUMSAL GERİ BİLDİRİM RAPORLARI

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU RAPOR
Akdeniz Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Atılım Üniversitesi
Bülent Ecevit Üniversitesi
Düzce Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
İstanbul Medipol Üniversitesi
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
İzmir Ekonomi Üniversitesi
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
Kapadokya MYO
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Ömer Halisdemir Üniversitesi
Özyeğin Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
TED Üniversitesi

 


KGBR_Anadolu_Son.pdf

sss

 

 

Kalite güvence sistemi, bir ürün veya hizmet için belirlenen kalite gereksinimlerinin yerine getirilmesi / karşılanması amacıyla bir plan dahilinde ve sistematik olarak geliştirilen etkinlikler bütünü olarak tanımlanabilir. Yükseköğretimde kalite güvencesi sistemi ise kurumun yönetim, eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerini sürekli iyileştirme yaklaşımıyla yürüttüğü planlı ve sistematik etkinliklerin tamamıdır.
Bir dış değerlendirici kurum tarafından belirli bir alanda önceden belirlenmiş, akademik ve alana özgü standartların bir yükseköğretim programı tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçen değerlendirme ve dış kalite güvence sürecidir.
Kurumsal Dış Değerlendirme kurumun ürün üretmek ya da hizmet sunmak amacıyla oluşturduğu misyon, vizyon ve hedeflerine ulaşmada gösterdiği performansın daha önceden belirlenen ölçütlere göre kurum dışı bir gözle değerlendirilmesidir. Yükseköğretim kurumsal dış değerlendirme süreci, kurumun kendi iç değerlendirme sürecinden de yararlanmak suretiyle Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından organize edilen bir değerlendirme takımı aracılığıyla değerlendirmesini kapsamaktadır. Bu süreç, program değerlendirmesi ve akreditasyonundan farklı olarak kurumun genel değerlendirmesi üzerine odaklıdır. Ayrıca dış değerlendirme süreci kurum bütününü değerlendiren bir geri bildirim niteliği taşırken, akreditasyon yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretimine yönelik değerlendirici kuruluşun kullandığı ölçütler dahilinde verilen bir yeterlilik belgesidir.
23 Temmuz 2015 tarihinde yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında ilgili mevzuat dokümanlarına Yükseköğretim Kalite Kurulu web sayfasından (kalite.yok.gov.tr) erişilebilmektedir.
Bu husus Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliğinde "Komisyon üyeleri, aynı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve birden fazla olmamak ve farklı bilim alanlarından olmak üzere üniversite senatolarınca belirlenen üyelerden oluşur. Komisyon üyeleri arasında yükseköğretim kurumu genel sekreteri, öğrenci temsilcisi ile kamu yükseköğretim kurumlarında strateji geliştirme daire başkanı ve vakıf yükseköğretim kurumlarında ilgili süreçlerden sorumlu birim yöneticisi de bulunur. Üye sayısı, senato tarafından belirlenen üyelerin iki yıldan az olmamak şartıyla üyelik süreleri ile komisyonun çalışma usul ve esasları üniversite senatolarınca, senatosu bulunmayan yükseköğretim kurumlarında yönetim kurullarınca belirlenir ve yükseköğretim kurumunun internet sayfasında kamuoyu ile paylaşılır." şeklinde hükme bağlanmıştır.
Program akreditasyonuna yönelik çalışmalar kalite güvence sürecinin bir parçasıdır. Bu tür çalışmalar eğitim öğretim faaliyetleri kapsamında yürütülen programlar özelinde kalite güvencesini sağlamaya yöneliktir. Kurum iç değerlendirme ve kurumsal dış değerlendirme sürecinde beklenen ise yalnızca eğitim-öğretim süreci değil kurumum araştırma-geliştirme süreci ile bu süreçleri destekleyen tüm idari ve destek süreçlerini kapsayan bir nitelikte olmasıdır. Bir başka ifadeyle, kurumun süreçlerinin her birinde ve bütününde kalite güvence sistemini tanımlamış ve kurmuş olması ve bu süreci nasıl yönettiğini açıklaması beklenmektedir. Bu sürecin kurumun sürekli iyileşme sürecine katkı sağlayacak şekilde tasarlanması ve işletilmesi; bu amaca hizmet ettiğine dair kanıtların da her yıl hazırlanacak raporda sunulması gerekmektedir.
Yükseköğretim Kurumları tarafından, Kurum İç Değerlendirme Raporları Ocak-Mart aylarında hazırlanmalı ve Nisan ayı sonuna kadar Kalite Kurulu'na iletilmelidir.
Hazırlanacak raporun kurumun genel durumunu yansıtacak ve resmin bütününü görmemizi sağlayacak bir nitelikte olması beklenmektedir. Kurum İç değerlendirme raporunun yalnızca girdi niteliği taşıyan istatistiki bilgileri içeren bir rapordan daha çok kurumun yıllık performansını izlemesi ve sürekli iyileşmesine yol ve yön gösterecek nitelikte olması beklenmektedir.
Kurum kendi kalite güvence sistemi dahilinde fakülte/enstitü/bölüm/program özelinde iç değerlendirme raporu hazırlayabilir ve bu raporları web sayfasında kamuoyu ile paylaşabilir. Ancak Yükseköğretim Kalite Kurulu'na sunulacak olan Kurum İç Değerlendirme Raporu hazırlanırken kurumun yapısı bir bütün olarak ele alınmalı ve birim bazında ayrı ayrı iç değerlendirme raporları arka arkaya eklenerek yazılmamalıdır.
Vakıf Meslek Yüksekokulları da tüm yükseköğretim kurumlarına benzer şekilde Kurum İç Değerlendirme Raporlarını hazırlayacaklardır.
Raporlar mümkün olduğunca öz bilgileri içerecek şeklide hazırlanmalı ve kısa olmalıdır. Hazırlanacak raporlar için herhangi bir sayfa sınırlaması kural olarak getirilmemiştir. Ancak, ulusal ve uluslararası örnek uygulamalara bakıldığında bu tür raporların genellikle 50 sayfa civarında olduğu gözlenmektedir. Sayfa sınırlamasına ilişkin bir ihtiyacın ortaya çıkması durumunda, Yükseköğretim Kalite Kurulu söz konusu sınırlandırma ile ilgili karar alabilir.
Her yıl hazırlanacak raporlarda mali takvim yılı esas alınacaktır. Raporlamada mevcut durumun ortaya konulması için güncel verilerin kullanılması beklenmektedir. Yıllar bazındaki değişim ve gelişmeleri anlatabilmek üzere varsa önceki yıllara ilişkin verilere de yer verilmesi beklenmektedir.
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Yönetmeliği 21 Kasım 2015 tarihinde yayımlanmıştır. Bu kapsamda başlatılan referanslandırma çalışması ise halen devam etmektedir. Mesleki profil tanımları güncellenecek ve takibinde TYYÇ sayfası da yenilenecektir. Mevcut güncellemelerin takip edilerek, raporlamaların da bu çerçevede yapılması beklenmektedir.
Raporun içermesi gereken hususlara genel bir çerçeve çizilmiş olmakla birlikte kurumların tarihsel geçmişi, büyüklüğü, misyonu birbirinden farklı olacağından mevcut sorulara ne şekilde cevap vereceği konusunda kurumlar kendi özgün yaklaşımlarını kullanma konusunda özgürdür. Eğitim-öğretim başlığı altında asıl beklenen husus bütün programlar için mevcut durumun ortaya konması, sürecin nasıl izlendiğinin açıklanması ve sürekli iyileştirmenin nasıl sağlandığının ortaya konulmasıdır. Eğitim-öğretim ile ilgili kurumun genel politikası, mevcut yaklaşımı ve bu kapsamda uyguladığı kalite güvence mekanizmalarını açıklaması ve gerekli durumlarda örneklemesi beklenmektedir. Eğer program çıktıları, ders öğrenme çıktıları vb. bilgilere elektronik ortamda erişilebiliyorsa erişim adreslerinin verilmesi uygun olacaktır. İyi uygulama örneklerinin sunulması ve gerekli yerlerde örneklerle açıklamaların yapılması da mümkündür.
Eğer rapor kapsamında detaylı tabloların hazırlanması ve sunulması gerekiyorsa bu tür tablolar rapor içinde değil rapor ekinde sunulmalı veya elektronik ortamda erişebilir durumda olan bilgiler için erişim adresleri verilmelidir. Raporda gereksiz bilgilere yer vermekten ve çok uzun rapor hazırlanmasından kaçınılmalıdır.
Raporda kurumun eğitim-öğretim hizmeti sunan birimleri hakkında özet bilgilere yer verilmelidir. Detaylı bilgilerin sunulmasını gerektiren durumlarda bu tür geniş bilgi ve verilere rapor ekinde yer verilmesi ya da söz konusu bilgilere elektronik olarak erişilmesi mümkün ise erişim adresi verilmelidir.
Program akreditasyonu konusunda deneyimi olan/olmayan kurumlar için ayrı bir rapor hazırlama sürecinin işletilmesi söz konusu değildir. Program akreditasyonu kapsamında deneyimi olan kurumlar elbette bu sürece ilişkin deneyimlerini Kurum İç Değerlendirme Raporunun hazırlanma aşamasında da kullanabileceklerdir.
Bu kapsamda ayrı bir araştırmacı kadrosu ihdası söz konusu değildir. Yükseköğretim kurumlarında eğitim-öğretim sürecini de yürütmekle görevli olan öğretim üyeleri/öğretim elemanları kastedilmektedir.
Kurum İç Değerlendirme Raporu stratejik plan, akreditasyon çalışmaları kapsamında hazırlanan kurum profili veya akademik ve idari faaliyet raporundan hem içerik hem de format olarak farklı olmalıdır. Hazırlanacak rapor, kurumun mevcut durumunu anlatan, misyon ve hedefleri kapsamında kendi standartlarını tanımladığı ve hedeflerine nasıl erişeceğini anlattığı kurumun sürekli iyileşmesine araç olacak nitelikte olmalıdır. Kurumların her yıl Ocak-Mart aylarında hazırlayacağı ve Nisan ayı sonuna kadar Yükseköğretim Kalite Kurulu'na ileteceği iç değerlendirme raporları kapsamında yıllık geri bildirimde bulunulması konusunda Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliğinde bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak, dış değerlendirme sürecine giren kurumlar için iç değerlendirme raporu ve saha ziyareti bulguları birlikte değerlendirilerek kurum özelinde bir geribildirim raporu hazırlanacaktır. Ayrıca, Yükseköğretim Kalite Kurulu, ilgili yıl içinde değerlendirmesi yapılan kurumların tümü bir arada değerlendirerek bir yıllık genel değerlendirme raporu hazırlayarak tüm yükseköğretim kurumlarının erişimine açacaktır.
İlgili Yönetmelik kapsamında yıllık iç değerlendirme raporları Yükseköğretim Kalite Kurulu'na iletildikten sonra kurumlara her yıl resmi bir geri bildirim yapılması konusunda bir yükümlülük bulunmamaktadır. Dış değerlendirmesi yapılan kurum için değerlendirme takımı tarafından hazırlanan geri bildirim raporu hem ilgili kuruma sunulacak hem de Kurulun web sayfasında yayınlanacaktır. O yıl içinde kurumsal dış değerlendirme sürecinden geçen kurumların bilgilerine ÖSYS kılavuzunda da yer verilecektir. Kurumların beş yıl içerisinde en az bir kere dış değerlendirme sürecinden geçmesi gerektiğinden bu değerlendirmenin geçerlilik süresi 5 yıl olacaktır. Sürecin iş yükü dikkate alındığında her yıl 40 civarında yükseköğretim kurumunun dış değerlendirme sürecinden geçmesi beklenmektedir. Yeterli sayıda gönüllü müracaatın olmaması durumunda, Kalite Kurulu tarafından belirlenecek kriterler (daha önce başka bir dış değerlendirme kuruluşu tarafından değerlendirmeden geçmiş olma, kuruluş tarihi, devlet/vakıf yükseköğretim kurumu dengesi vb.) dahilinde kurumların değerlendirme sürecine tabi tutulmaları planlanmaktadır.
Kurumsal Dış Değerlendirme, her yükseköğretim kurumu için 5 yıl içerisinde en az bir defa gerçekleştirilecektir. Yükseköğretim kurumları, gerekli görülmesi durumunda 5 yıl içerisinde birden fazla değerlendirme sürecinden geçebilirler.
Takımların ortalama dört kişiden oluşması planlanmaktadır. Fakat değerlendirilecek kurumun yapısı ve büyüklüğüne göre bu sayı değişebilir. Değerlendirme takımının, değerlendirilecek kurum ile çıkar çatışması veya çakışmasının olmaması gerekir. Değerlendirme takımları, Kurumsal Dış Değerlendirme Komisyonu tarafından oluşturulur, gerektiğinde güncellenir ve Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun onayına sunulur.
Yükseköğretim Kurumlarında yürütülen eğitim-öğretim, araştırma faaliyetlerinde veya kurumun idari süreçlerinde en az 10 yıl deneyime sahip kişiler Değerlendirici Havuzunda yer almak üzere başvuruda bulunabilir. Değerlendirici Havuzunda yer almak üzere başvuruda bulunan adaylar arasından, yurt içinde ve/veya yurt dışında dış değerlendirme/akreditasyon süreçleri konusunda deneyimli olanlar tercih edilir. Değerlendirici Havuzunda yer alan değerlendiricilerin Kurumsal Dış Değerlendirici Eğitiminden geçmeleri gerekir. Değerlendirici adayları kurumsal dış değerlendirici eğitimine katıldıktan sonra, üç yıl süreyle değerlendirici olarak görev yapmamaları durumunda, değerlendirici görevini üstlenmeden önce bilgilerini güncellemek amacıyla değerlendirici eğitim programına tekrar katılmalıdır.
Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında değerlendirme takımı tarafından gerçekleştirilecek ön ziyaret ve saha ziyaret tarihleri; takım başkanı ile ilgili kurum rektörü tarafından tüm taraflar için uygun olan ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin devam ettiği ayları (genellikle Eylül sonu, Ekim-Kasım) içerecek şekilde belirlenir. Bu tarihler Yükseköğretim Kalite Kurulu web sayfasından ilan edilir.
Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında değerlendirilecek kuruma değerlendirme takımı tarafından ön ziyaret ve saha ziyareti gerçekleştirilir. Ön ziyaret 1 tam gün, saha ziyareti ise 3 tam gün sürmektedir.
Değerlendirme takımı üyelerinin ulaşım, konaklama vb. ihtiyaçları değerlendirilecek yükseköğretim kurumu tarafından karşılanmalıdır.
Değerlendirme takımları oluşturulurken takımlarda oluşabilecek eksilmeler nedeniyle yedek değerlendirici havuzu bulunmaktadır. Herhangi bir değerlendirici ziyaretlere katılamayacağını Kurula iletirse onun yerine yedek değerlendirici saha ziyareti için görevlendirilir. Değerlendirici havuzunda yer alan değerlendiriciler o yıl verilen görevlere katılamasalar da daha sonraki yıllar için bu görevi üstlenebilirler.
Dış değerlendirme saha ziyareti tamamlandığında çıkış bildirimi şeklinde sözlü olarak kuruma bir geri bildirim yapılacak, takibinde ise bu bildirim yazılı olarak ilgili kuruma iletilerek 30 gün içinde cevaplaması beklenecektir. Kurumun hazırladığı iç değerlendirme raporu, saha ziyareti bulguları ile 30 gün cevabı dikkate alınarak değerlendirme takımı tarafından hazırlanan Kurumsal Geribildirim Raporu (KGBR) ilgili kurumla paylaşılacak ve Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun web sayfasından da yayınlanacaktır
Dış değerlendirme sürecinden geçen kurumlar için hazırlanan, kurumun güçlü yanları ve kurumun gelişmeye açık yanlarını içeren geri bildirim raporudur.
Kurumlar, KGBR'lerin ilan tarihinden itibaren 60 gün içinde raporun tamamına veya bazı bölümlerine itiraz edebilirler. İtirazlar en geç 60 gün içinde Kurumsal Dış Değerlendirme Komisyonun görüşü alınarak Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından sonuçlandırılır ve ilgili kuruma yazılı olarak bildirilir.
Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun önerisi üzerine Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından onaylanan, bağımsız kurum ve kuruluşların dış değerlendirme ve/veya akreditasyon yapmaya yetkili olduğunu gösteren belgedir.
Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi başvuruları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na yapılır. "Yükseköğretim Alanında Faaliyet Gösteren Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine İlişkin Yönerge"nin 4üncü maddesinde yer alan her bir ilke ve ölçütün sağlandığını gösteren kanıtlar ile başvuru gerçekleştirilir.

İlke ve ölçütleri karşılayan kuruluş Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından 5 yıl süreyle tescil edilir.


İlk kez tescil başvurusunda bulunan kuruluşun dış değerlendirme ve akreditasyon işlevini yerine getirmesini engelleyecek bir eksikliği bulunmamakla birlikte, doğası gereği karşılanması için zamana ihtiyaç duyulan bazı ölçüt/ölçütlerin karşılanmasında küçük uygunsuzlukları olması durumunda, kuruluş Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından iki yıl süreyle tescil edilir.


Tescil yenileme amaçlı başvurularda; kuruluş tarafından ölçütler tümüyle karşılanmakla birlikte, dış değerlendirme ve akreditasyon işlevini etkilemeyecek küçük uygunsuzluklar olması durumunda kuruluşun tescil süresi Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından iki yıl süreyle uzatılır. Düzeltici önlemler almakla birlikte bu sürenin sonunda küçük uygunsuzlukların devam etmesi ve/veya yeni küçük uygunsuzlukların ortaya çıkması durumunda, kuruluşa eksiklerini tamamlayarak ilke ve ölçütleri karşılayan kuruluş haline gelmesi için bir yıl süre tanınır ve kuruluş son kez 1 yıl süreyle tescil edilir.


İlke ve ölçütlerden birinin ya da birden fazlasının karşılanamaması veya ölçüt/ölçütler karşılanmakla birlikte büyük uygunsuzlukların bulunması durumunda kuruluşa tescil belgesi verilmez.

Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşları her yılın Ocak ayı sonuna kadar uygunsuzluk bulunan ölçüt/ölçütlere ilişkin yapılan düzeltici önlemleri de içeren bir önceki yıla ait faaliyet raporu hazırlayarak Yükseköğretim Kalite Kurulu'na iletir.
Kuruluş, tescilin askıya alınması, kaldırılması veya tescil kararına ilişkin olarak, kararın kuruluşa tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde itiraz edebilir. İtirazlar en geç 60 gün içerisinde Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun görüşü alınarak Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından sonuçlandırılır ve ilgili kuruluşa bildirilir.

KGBR_Anadolu_.pdf

KİDR_GÖDERMEYEN_31_07_2017.pdf

KİDR_GÖNDERMEYEN_05.07.2017.pdf

Tescil Süresi Devam Edenler

 

 

Tescil Süresi Devam Eden Akreditasyon Kuruluşları

No

Akreditasyon Kuruluşu

Tescil Tarihi

Tescil Bitiş Tarihi

Geçerlilik Süresi (yıl)

1

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği  - MÜDEK

16.11.2007

16.11.2012

5

1.02.2013

1.02.2018

5

2

Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği - TEPDAD

30.11.2011

30.11.2012

1

28.03.2013

28.03.2015

2

28.03.2015

28.03.2017

2

28.03.2017

28.03.2022

5

3

Mimarlık Akreditasyon Kurulu - MİAK

30.11.2011

30.11.2012

1

29-30.04.2015

29.04.2017

2

4

Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Akreditasyon Derneği - FEDEK

26.08.2010

26.08.2012

2

1.02.2013

1.02.2015

2

9.04.2015

9.04.2018

3

5

Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve  Akreditasyon Derneği - VEDEK

2.02.2012

2.02.2013

1

19.12.2013

19.12.2015

2

19.12.2015

19.12.2017

2

6

Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği - HEPDAK

25.12.2014

25.12.2016

2

25.12.2016

25.12.2018

2

 


Kurumsal Dış Değerlendirici Eğitimi

6 Temmuz 2017 Kurumsal Dış Değerlendirici Eğitimi 

 

Kurumsal Dış Değerlendirme Programına Genel Bir Bakış (Prof. Dr. Ö. İrfan Küfrevioğlu),

Kurum Ziyareti Öncesi Faaliyetler (Prof. Dr. Aslıhan Nasır),

Kurum Ziyareti Sırasındaki Faaliyetler (Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım),

Kurum Ziyareti Sonrasındaki Faaliyetler (Prof. Dr. Tuğba Yelken),

Kurumsal Dış Değerlendirme Süreci: 2016 Yılının Değerlendirilmesi ve 2017 Yılı Takvimi (Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu)


Ana sayfa slider


3Q1A9088.JPG