YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU TOPLANTISI (15.06.2016)

Yükseköğretim Kalite Kurulu 15.06.2016 tarihinde toplandı.

 

Kalite Kurulu, Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği'nin “Denklik başvurusunun incelenmesi sonucu yapılacak işlemler” başlıklı 7/1 maddesinin (b) bendi hükmü uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun tescil yetkisi verdiği veya tescil yetkisini kabul ettiği uluslararası kalite güvencesi kuruluşları tarafından akredite edilen programlardan alınmış diplomalara SYBS işlemine tabi tutulmaksızın denklik işlemi yapılacak olması nedeniyle bu konu kapsamında tescil yetkisi kabul edilebilecek olan uluslararası kalite güvencesi kuruluşlarına ilişkin hususu görüşmek üzere  15 Haziran 2016 tarihinde  Kurul Başkanı Prof. Dr. Orhan Uzun'un başkanlığında toplandı.

 

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği'nin yukarıda belirtilen ilgili hükmü uyarınca hangi uluslararası akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilen programların direkt olarak tanınabileceğine ilişin  ön çalışmaları gerçekleştirmek üzere Kurulun bir önceki toplantısında  Kalite Kurulu Üyelerinden oluşan 7 kişilik bir Çalışma Grubu  oluşturulmuştu.      

 

Toplantıda, Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Ömer Ziya CEBECİ konula ilgili yapılan ön çalışmalar hakkında Kurul Üyelerini bilgilendirdi. Prof. Dr. Cebeci, 31 Mayıs 2016 tarihinde Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof.Dr. Orhan UZUN, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU, Çalışma Grubu üyeleri ile Kalite Değerlendirme Tescil Belgesine sahip olan ulusal kalite güvencesi kuruluşlarının temsilcilerinin (ECZAK-DER, EPDAD, FEDEK, HEPDAK, MİAK, MÜDEK, TEPDAD, VEDEK) katıldığı bir toplantı gerçekleştirildiği ve takibinde de söz konusu kuruluşlardan gelen görüşler kapsamında gerekli istişarelerde bulunularak  çalışmanın kısa bir süre içinde sonuçlandırıldığını bildirdi. Çalışma yöntemi hakkında kısa bir bilgilendirme yaptıktan sonra  Kurula sunulan öneri listeler üzerinde yapılan görüşmeler sonrasında üzerinde uzlaşılan listenin Yükseköğretim Kuruluna arz edilmesine karar verildi.