YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDA FAALİYET GÖSTEREN DIŞ DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON KURULUŞLARININ YETKİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE (07.09.2016)

23 Temmuz 2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında; bağımsız kurum veya kuruluşların yükseköğretim kurumlarında eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerin kalitesini değerlendirmeye ve/veya belirli bir alanda önceden belirlenmiş akademik ve alana özgü standartların/ölçütlerin bir yükseköğretim programı tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçme ve değerlendirmeye yetkili olduğunu gösteren Kalite Değerlendirme Tescil Belgesinin verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen "Yükseköğretim Alanında Faaliyet Gösteren Dış Değerlendirme ve Akreditasyon Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine İlişkin Yönerge" Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun 24.08.2016 tarihli toplantısında Yükseköğretim Genel Kurulu'na arz edilmişti. Söz konusu Yönerge Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 07.09.2016 tarihli toplantısında uygun bulunarak, yürürlüğe girmiştir.

 

Kamuoyuna duyurulur.

 

Yönerge için tıklayınız.