YÖK’te 27 Şubat 2018 tarihinde Yükseköğretimde Yabancı Dil Hazırlık Eğitiminde Kalite Güvencesi Çalıştayı Düzenlendi.

YÖK’te 27 Şubat 2018 tarihinde Yükseköğretimde Yabancı Dil Hazırlık Eğitiminde Kalite Güvencesi Çalıştayı Düzenlendi.  

 

Yükseköğretim kurumları tarafından verilen İngilizce hazırlık eğitiminde yerel bir kalite güvencesi sisteminin ve uygulamaya yönelik bir yol haritasının oluşturulması amacıyla YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ın katılımıyla 27 Şubat 2018 Salı günü Yükseköğretim Kurulu beyaz Salonda "Yükseköğretimde Yabancı Dil Hazırlık Eğitiminde Kalite Güvencesi Çalıştayı" düzenlendi.

 

Çalıştaya Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu,  Yükseköğretim Kalite Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım, İngilizce hazırlık eğitiminde pilot proje yürütülen Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Karabük Üniversitesi rektör ve rektör yardımcıları, British Council temsilcileri Cherry Gough, Ayşen Güven, Jill Coates,  Dr. Nicolas Moore, Sue Sheerin, Dr. Jamie Dunlea, ile 27 üniversiteden yabancı dil hazırlık okulu yöneticileri katıldı.

 

Yükseköğretim Kurulu’nun British Council ile ilk işbirliği, 2015 yılında Türkiye yükseköğretimde İngilizce dil eğitimi konusunda oldukça kapsamlı bir araştırma çalışmasıyla birlikte başladı. Türkiye’nin 15 farklı şehrinde 38 üniversite ziyaret edilerek yabancı dil eğitimine liderlik yapan ekipler, akademik personel ve öğrencilerle görüşmelerin yapıldığı ve sınıf gözlemleriyle desteklenen bu çalışmanın sonuçları 25 Kasım 2015 tarihinde tüm gün süren bir etkinlikle ilgili paydaşlar ve kamuoyuyla paylaşılmıştı. Ayrıca, Türkiye’deki İngilizce dil eğitiminin iyileştirilmesine ilişkin olarak ülke ve kurumlar düzeyinde durum tespiti ve iyileştirme önerilerini içeren Türkiye’de Yükseköğretim Kurumlarındaki İngilizce Eğitimi başlıklı bir rapor da yayınlanmıştı.

 

2017 yılı Mayıs ayında British Council ve Yükseköğretim Kurulu’nun, 2 yıl önce başlatılmış olan çalışmanın devamı olarak İngilizce dil eğitiminde kalite güvencesi konulu bir pilot program uygulamasını başlatmaya karar vermesini takiben; bu program kapsamında farklı bölgelerden seçilen 5 devlet üniversitesi (Adana Bilim Teknoloji, Atatürk, Bursa Teknik, Erciyes ve Karabük) ile söz konusu çalışma başlatıldı, bu kapsamda ilgili kurumların yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde ders öğretimi konularındaki kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve yükseköğretimde İngilizce konusundaki ulusal gereklerin yerine getirilebilmesine yönelik olarak pilot çalışma gerçekleştirildi.

 

Söz konusu pilot çalışmanın sonuçları, ilgili Üniversitelerin rektörleri ve yabancı dil yüksek okulu müdürlerinin katıldığı Yükseköğretim kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç başkanlığında gerçekleştirilen 6 Aralık 2017 tarihli toplantıda paylaşılmıştı. Pilot çalışma sonuçlarının tartışıldığı bu toplantıda, yabancı dil hazırlık okullarında çıktı odaklı bir kalite güvence sistemi ve akreditasyon modelinin acilen oluşturulması ve 2018 yılı içinde uygulanması konusundaki talebini dile getirmesini takiben bu konuya yönelik çalışmalar Yükseköğretim Kalite Kurulunun koordinasyonunda hızla başlatıldı;  üç devlet ve üç vakıf üniversitesinin yabancı dil okul yöneticilerinden oluşan Yükseköğretim Kurulu tarafından görevlendirilen ekip, 1.5 ay gibi kısa bir süre içinde konuya ilişkin bir rapor hazırlayarak Yükseköğretim Kuruluna sundu. Bu sürecin devamında ise katılımlı bir çalıştay ile konunun ele alınmasına karar verildi.

 

British Council ile birlikte organize edilen bu çalıştay ile diğer ülkelerdeki akreditasyon uygulamaları, çıktıların ölçülmesi ve değerlendirilmesi,  yabancı dil eğitiminde kalite güvencesi uygulamaları kapsamında dikkat edilmesi gereken hususların hem ulusal hem de uluslararası bakış açısıyla masaya yatırılması ve konunun katılımcı bir yaklaşımla ele alınması hedeflendi.  Uzmanlık alanları kapsamında uluslararası bakış açılarını paylaşmak üzere British Council tarafından İngiltere’den davet edilen üç yabancı uzman farklı ülkelerdeki uygulamalar, konuya uluslararası bakış açısı, dil eğitiminin çıktılarının ölçülmesi, karşılaşılabilecek güçlükler konusunda bilgi paylaşımları gerçekleştirdi. 27 Şubat tarihli toplantının öğleden sonrasında gerçekleştirilen 6 farklı eşzamanlı oturumda farklı konu başlıkları tartışmaya açıldı, son oturumda ise grup çalışmalarının çıktıları özetlendi.

Proje sürecindeki farklı girdiler ile çalıştay sonuçlarının birkaç hafta içinde rapor haline getirilmesi ve ortak akılla üretilen ülkemize özgü yabancı dil hazırlık okulunda çıktı odaklı akreditasyon modeline ilişkin önerinin ortaya konulması beklenmektedir.