Kurumsal Dış Değerlendirici Eğitimi (5.06.2017)

23 Temmuz 2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği uyarınca yükseköğretim kurumlarımız, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini ve bunları destekleyen idarî hizmetlerin tümünü içine alacak şekilde stratejik plan ve yıllık olarak, performans programı ve faaliyet raporu ile bütünleşik yapıda bir iç değerlendirme raporu hazırlamak ve her beş yılda en az bir kez dış değerlendirme programına dahil olmakla yükümlü kılınmıştır.

 

Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülecek söz konusu kurumsal dış değerlendirme sürecinde "Değerlendirici" olarak görev almak üzere başvurular Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından 2017 yılında alınmış olup; bu başvurular değerlendirilerek aday değerlendirici havuzu oluşturulmuştur.

 

Kurumsal Dış Değerlendirme Yönergesi'nin "Değerlendirici eğitimleri" başlıklı 9uncu maddesinin 1inci fıkrası hükmü gereğince değerlendirici havuzunda yer alan değerlendirici adaylarının Kurumsal Dış Değerlendirici Eğitimi'nden geçmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda Yükseköğretim Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. M. A. Yekta SARAÇ'ın katılımıyla 5 Temmuz 2017 Çarşamba günü Takım Başkanlarıyla toplantı ve 6 Temmuz 2017 Perşembe günü saat:9.00'da Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Konferans Salonunda değerlendirici adaylarına yönelik Kurumsal Dış Değerlendirici Eğitimi gerçekleştirilecektir. 

 

5-6 Temmuz 2017 Kurumsal Dış Değerlendirici Eğitimi programı için tıklayınız.