İkinci Kurumsal Dış Değerlendirici Eğitimi Tamamlandı. (5-6 Temmuz 2017)

Kurumsal Dış Değerlendirme Yönergesinin “Değerlendirici eğitimleri” başlıklı 9uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından 5-6 Temmuz 2017 tarihlerinde iki farklı etkinlik gerçekleştirildi.

 

5 Temmuz Çarşamba günü, Dış değerlendirme sürecine destek verecek Takım Başkanları ile Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan Mandal ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu’nun katılımlarıyla 2016 yılında gerçekleştirilen dış değerlendirme programına ilişkin deneyimlerin, programın Yükseköğretim sistemimiz için öneminin ve programın ana hatlarının değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirildi.

 

6 Temmuz Perşembe günü, 2016 yılında değerlendirici olarak görev yapan değerlendiriciler ile 2017 yılında değerlendirici olmak üzere başvuran ve Kurul tarafından aday değerlendirici havuzuna alınanlara yönelik olarak ikinci Kurumsal Dış Değerlendirici Eğitimi gerçekleştirildi. Değerlendirici adayının katıldığı tüm gün süren etkinlik, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu'nun açılış konuşmasıyla başladı. Toplantının sabah oturumunda Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç ise 1 Temmuz 2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 7033 sayılı Kanunda Yükseköğretim sistemimize ilişkin gerçekleştirilen yenilikler hakkında bilgi verdi. Bu değişiklikler ile Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun idari ve mali açıdan bağımsız bir statü kazandığını vurguladı.

 

Programın devamında, Yükseköğretim Kalite Kurulu Kurumsal Dış Değerlendirme Komisyonu üyeleri tarafından,

 

·         Kurumsal Dış Değerlendirme Programına Genel Bir Bakış (Prof. Dr. Ö. İrfan Küfrevioğlu),

·         Kurum Ziyareti Öncesi Faaliyetler (Prof. Dr. Aslıhan Nasır),

·         Kurum Ziyareti Sırasındaki Faaliyetler (Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım),

·         Kurum Ziyareti Sonrasındaki Faaliyetler (Prof. Dr. Tuğba Yelken),

·         Kurumsal Dış Değerlendirme Süreci: 2016 Yılının Değerlendirilmesi ve 2017 Yılı Takvimi (Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu)

 

konulu sunumlar yapıldı. (Sunumlara ulaşmak için ilgili sunuma tıklayınız)

 

Eğitimin sonunda genel değerlendirme ve soru-cevap bölümü gerçekleştirilerek program sonlandırıldı.