2017 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Süreci

23 Temmuz 2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliğinin, "Dış değerlendirme süreci ve takvimi" başlıklı 12nci maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince Yükseköğretim Kurumlarımız beş yılda en az bir defa Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülecek periyodik Kurumsal Dış Değerlendirme Süreci kapsamında değerlendirilmekle yükümlüdürler. İlgili hüküm uyarınca  2017 yılında kurumsal dış değerlendirme sürecine girme planı bulunan Yükseköğretim Kurumlarının niyet beyanlarını Senato kararı ile birlikte en geç 2 Mayıs 2017 tarihine kadar Yükseköğretim Kalite Kurulu'na iletilmesi gerekmektedir.