2017 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programı Ön Ziyaret ve Saha Ziyareti Takvimi

Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülecek olan Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında değerlendirilecek yükseköğretim kurumlarına gerçekleştirilecek ön ziyaret ve saha ziyaret tarihleri ilan edilmiştir.

 

2017 YILI KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME PROGRAMI ÖN ZİYARET VE SAHA ZİYARETİ TAKVİMİ
Kurum Ön Ziyaret Tarihi Saha Ziyareti Tarihi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi 17 Ekim 2017 5-8 Kasım 2017
Abdullah Gül Üniversitesi 2 Ekim 2017 22-25 Ekim 2017
Adıyaman Üniversitesi 23 Ekim 2017 19-22 Kasım 2017
Adnan Menderes Üniversitesi 2 Ekim 2017 22-25 Ekim 2017
Afyon Kocatepe Üniversitesi 23 Ekim 2017 12-15 Kasım 2017
Ahi Evran Üniversitesi 27 Eylül 2017 5-8 Kasım 2017
Ankara Üniversitesi 17 Ekim 2017 5-8 Kasım 2017
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 11 Ekim 2017 10-13 Aralık 2017
Atatürk Üniversitesi 27 Eylül 2017 15-18 Ekim 2017
Balıkesir Üniversitesi 5 Ekim 2017 12-15 Kasım 2017
Başkent Üniversitesi 10 Ekim 2017 5-8 Kasım 2017
Bingöl Üniversitesi 9 Ekim 2017 12-15 Kasım 2017
Boğaziçi Üniversitesi 30 Ekim 2017 10-13 Aralık 2017
Bursa Teknik Üniversitesi 7 Kasım 2017 26-28 Kasım 2017
Cumhuriyet Üniversitesi 26 Ekim 2017 19-22 Kasım 2017
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 13 Ekim 2017 5-8 Kasım 2017
Çankaya Üniversitesi 3 Ekim 2017 5-8 Kasım 2017
Çukurova Üniversitesi 20 Ekim 2017 19-22 Kasım 2017
Dicle Üniversitesi 9 Ekim 2017 5-8 Kasım 2017
Dokuz Eylül Üniversitesi 6 Ekim 2017 22-25 Ekim 2017
Ege Üniversitesi 2 Ekim 2017 22-25 Ekim 2017
Fırat Üniversitesi 29 Eylül 2017 29 Ekim- 1 Kasım 2017
Gazi Üniversitesi 20 Kasım 2017 7-10 Ocak 2018
Gaziantep Üniversitesi 1 Ekim 2017 19-22 Kasım 2017
Gaziosmanpaşa Üniversitesi 5 Ekim 2017 22-25 Ekim 2017
Gebze Teknik Üniversitesi 19 Ekim 2017 26-30 Kasım 2017
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 7 Ekim 2017 15-18 Ekim 2017
İnönü Üniversitesi 9 Ekim 2017 5-8 Kasım 2017
İstanbul Aydın Üniversitesi 3 Ekim 2017 22-25 Ekim 2017
İstanbul Teknik Üniversitesi 3 Kasım 2017 24-27 Aralık 2017
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 23 Ekim 2017 26-29 Kasım 2017
Koç Üniversitesi 7 Kasım 2017 19-22 Kasım 2017
Marmara Üniversitesi 6 Ekim 2017 29 Ekim-1 Kasım 2017
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 6 Kasım 2017 19-22 Kasım 2017
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 17 Ekim 2017 12-15 Kasım 2017
Mustafa Kemal Üniversitesi 29 Eylül 2017 22-25 Ekim 2017
Okan Üniversitesi 18 Eylül 2017 15-18 Ekim 2017
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 11 Ekim 2017 19-22 Kasım 2017
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 19 Kasım 2017 26-29 Kasım 2017
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 29 Eylül 2017 12-15 Kasım 2017
Piri Reis Üniversitesi 4 Ekim 2017 24-27 Ekim 2017
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 29-30 Ekim 2017 19-22 Kasım 2017
Süleyman Demirel Üniversitesi 20 Ekim 2017 22-25 Ekim 2017
Trakya Üniversitesi 2 Ekim 2017 31 Ekim-3 Kasım 2017
Uludağ Üniversitesi 12 Ekim 2017 19-22 Kasım 2017
Uşak Üniversitesi 3 Ekim 2017 22-25 Ekim 2017
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 4-5 Ekim 2017 12-15 Kasım 2017
Yaşar Üniversitesi 21 Eylül 2017 22-25 Ekim 2017
Yeditepe Üniversitesi 4 Ekim 2017 19-22 Kasım 2017
Yıldız Teknik Üniversitesi 2 Kasım 2017 3-6 Aralık 2017

 

*Ziyaret tarihleri Takım Başkanı ile ilgili Yükseköğretim Kurumu Rektörünün ortak kararı ile belirlenmektedir. 

**Ziyaret tarihleri Takım Başkanları tarafından Kurulumuza iletildikçe yukarıdaki tabloya işlenecektir.