2016 Yılı Kurumsal Geri Bildirim Raporları Yayımlandı. (05.06.2017)

2016 Yılı Kurumsal Geri Bildirim Raporları Yayımlandı. (05.06.2017)

 

Bilindiği üzere 23 Temmuz 2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında tüm yükseköğretim kurumlarının, eğitim-öğretim, araştırma ve idari süreçlerini kapsayacak şekilde her yıl iç değerlendirme raporlarını hazırlayarak Yükseköğretim Kalite Kuruluna göndermeleri, kendi web sayfalarından tüm paydaşlarının erişimine açık şekilde yayımlamaları ve en az beş yılda bir kez olmak üzere dış değerlendirme sürecinden geçmeleri gerekmektedir.

 

2016 yılında ilk defa uygulanan Kurumsal Dış Değerlendirme süreci kapsamında 13 Devlet Üniversitesi, 6 Vakıf Üniversitesi ve 1 Vakıf Meslek Yüksekokulu olmak üzere 20 yükseköğretim kurumunun Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından dış değerlendirmesi gerçekleştirilmiştir.

 

Söz konusu değerlendirmeler Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından oluşturulan değerlendirme takımları aracılığıyla tamamlanmıştır. Değerlendirme takımları tarafından öncelikle değerlendirilecek kurumların hazırlamış olduğu iç değerlendirme raporları incelenmiş, ilgili kurumlara yerinde ziyaret gerçekleştirilmiştir. Ziyaret sürecinin sonrasında ise değerlendirme takımları tarafından taslak Kurumsal Geri Bildirim Raporları (KGBR) oluşturulmuş ve değerlendirilen kurumun taslak rapora ilişkin 30 gün cevabı alındıktan sonra raporlar son haline getirilerek takım başkanları tarafından Yükseköğretim Kalite Kurulu’na iletilmiştir.

 

2016 yılında dış değerlendirmesi gerçekleştirilen 20 yükseköğretim kurumuna ait KGBR, değerlendirme takımı ve ilgili yükseköğretim kurumunun üzerinde uzlaştığı raporlar olarak Kurulumuza iletilmiştir. 2016 yılında hazırlanan 20 yükseköğretim kurumuna ait KGBR’nin uygulamanın ilk yılı olması, sürecin uzun zamana yayılması ve yeni döneme ilişin faaliyetlerin hâlihazırda başlamış olması gerekçesiyle format ve içerik açısından herhangi bir kontrol ve düzeltmeye tabi tutulmaksızın yayımlanması Kurulun 31.05.2017 tarihli toplantısında kabul edilmiş ve raporlar 5 Haziran 2017 tarihi itibariyle web sayfasında (kalite.yok.gov.tr)  yayımlanmıştır.

 

Kamuoyuna önemle duyurulur.

 

2016 Yılı Kurumsal Geri Bildirim Raporlarına ulaşmak için tıklayınız.