2016 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Süreci, Dış Değerlendirme Sürecine Giren Yükseköğretim Kurumları Yöneticileri ile Birlikte Değerlendirildi.

2016 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Süreci, Dış Değerlendirme Sürecine Giren Yükseköğretim Kurumları Yöneticileri ile Birlikte Değerlendirildi. (15 Mart 2017)

2016 yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Sürecinin Yükseköğretim Kurumlarımıza kazandırdıklarına ve Kurumsal Dış Değerlendirme Sürecinin iyileştirilmesine yönelik görüş ve önerilerini almak üzere Dış Değerlendirme Sürecine giren Yükseköğretim Kurumlarımızın yöneticileri ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Beyaz Salon’da bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya, Yükseköğretim Kurumlarımızın yöneticileri, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı ve üyeleri katıldı.

 

Toplantının açılışında Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Orhan UZUN, dış değerlendirme sürecine ilişkin mevzuat ve kılavuz çalışmalarının yanı sıra değerlendirici eğitimlerinin de kısa zamanda tamamlanarak dış değerlendirme sürecinin başlatıldığını ve Şubat 2017 itibarıyla 20 Yükseköğretim kurumunun saha ziyaretlerinin tamamlandığını ifade etti. UZUN ayrıca,  sürece katkı sunan ve süreci sahiplenen Yükseköğretim Kurumlarımızın yöneticilerine teşekkürlerini iletti.

 

Toplantının ilk oturumunda 2016 yılında değerlendirilen Yükseköğretim Kurumlarımızın yöneticileri, başta eğitim öğretim süreci olmak üzere araştırma, toplumsal katkı ve yönetsel süreçleri bağlamında mevcut duruma ve dış değerlendirme sürecinin Yükseköğretim Kurumlarına kazandırdıklarına ilişkin görüşlerini iletti.

 

Toplantının ikinci oturumunda ise; Kurumsal Dış Değerlendirme Sürecinin İyileştirilmesine ilişkin Yükseköğretim Kurumlarımızın yazılı olarak ilettikleri çözüm önerileri üzerinde duruldu.