2016 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporları Yayımlandı. (26.05.2017)

2016 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporları Yayımlandı. (26.05.2017)

 

Bilindiği üzere 23 Temmuz 2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında tüm yükseköğretim kurumlarının, eğitim-öğretim, araştırma ve idari süreçlerini kapsayacak şekilde her yıl iç değerlendirme raporlarını hazırlayarak Yükseköğretim Kalite Kuruluna göndermeleri, kendi web sayfalarından tüm paydaşlarının erişimine açık şekilde yayımlamaları ve en az beş yılda bir kez olmak üzere dış değerlendirme sürecinden geçmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda,   2016 yılına ait Kurum İç Değerlendirme Raporlarının hazırlanması, elektronik ve basılı kopyalarının 2 Mayıs 2017 tarihine kadar Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığına iletilmesi yükseköğretim kurumlarımızdan talep edilmiştir.

 

Bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen uygulama kapsamında, yükseköğretim kurumlarımızın büyük bir kısmı iç değerlendirme raporlarını hazırlayarak, Kurulumuza raporları basılı ve elektronik kopya halinde göndermiş; bu raporları kamuoyu ile paylaştıkları web adreslerini de tarafımıza iletmişlerdir. Bu bağlamda, yükseköğretim kurumlarımızın büyük çoğunluğunun özellikle zamanlama konusuna da özen göstererek süreci sahiplenmeleri memnuniyet verici olmuştur.

 

Yükseköğretim kurumlarımızın 2016 yılına ait kurum iç değerlendirme raporları ve bu raporu kamuoyu ile paylaştıkları web adresleri Yükseköğretim Kalite Kurulu web sayfasında 26 Mayıs 2017 tarihi itibarı ile erişime açılmıştır.

 

Kamuoyuna önemle duyurulur.

 

2016 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporlarına ulaşmak için tıklayınız.