Yükseköğretim Kurumları İç ve Dış Değerlendirme Süreci Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. (4 Nisan 2018)

Yükseköğretim Kurumları İç ve Dış Değerlendirme Süreci Bilgilendirme Toplantısı

4 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirildi.

 

Mevzuat gereği yükseköğretim kurumlarımız tarafından her yıl hazırlanması gereken Kurum İç Değerlendirme Raporlarının hazırlanma süreci ile Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen Kurumsal Dış Değerlendirme Programı hakkında yükseköğretim kurumlarımıza yönelik olarak düzenlenen bilgilendirme toplantısı 4 Nisan 2017 Çarşamba günü Yükseköğretim Kurulu Konferans Salonunda gerçekleştirilmiştir. Bilgilendirme toplantısına 169 Yükseköğretim Kurumunu temsilen,  Yükseköğretim Kurumlarındaki Kalite Komisyon başkanı ve  üyelerinden oluşan toplam 303 kişi katılmıştır.

 

Toplantıda ;

  • 2017 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programının Değerlendirilmesi ve 2018 yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programı takvimi
  • 2016 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporlarının değerlendirilmesi ve 2017 Yılı Kurum İç Değerlendirme Rapor hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar,
  • Bu yıl faaliyete geçirilen web tabanlı sistem üzerinden Kurum İç Değerlendirme Raporlarının nasıl oluşturulacağı

konularına ilişkin sunumlar gerçekleştirilmiştir.

 

Toplantı sonunda yükseköğretim kurumlarımızın temsilcileri tarafından yöneltilen sorular; Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer ELMAS, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU, Yükseköğretim Kalite Kurulu üyesi Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM ve Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ümit KOCABIÇAK tarafından cevaplanmıştır.

 

Toplantıda gerçekleştirilen sunumlar için tıklayınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


IMG_3222.JPG

IMG_3233.JPG

IMG_3124.JPG

IMG_3087.JPG

IMG_3183.JPG

IMG_3149.JPG

IMG_3128.JPG

IMG_3201.JPG

4 Nisan 2018 Yükseköğretim Kurumları İç ve Dış Değerlendirme Süreci Bilgilendirme Toplantısı

4 Nisan 2018 Yükseköğretim Kurumları İç ve Dış Değerlendirme Süreci Bilgilendirme Toplantısı

 

Kurumsal Dış Değerlendirme Programı - 2017 Yılı Değerlendirmesi ve 2018 Yılı Takvimi (Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU)

Kurum İç Değerlendirme Süreci - 2018 Yılına ait Kurum İç Değerlendirme Raporlarının Değerlendirilmesi (Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM)

Web Tabanlı Sistem Tanıtımı (Prof. Dr. Ümit KOCABIÇAK)

 

 

 

 


web tabanlı sistem tanıtımı(U.K).pdf

4 nisan 2018 toplantisi SAY .pdf

4 nisan 208 toplantısı(TDOGEROGLU).pdf

2017 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programının Değerlendirilmesi Toplantıları Gerçekleştirildi. (27-28 Mart 2018)

Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında 2017 yılında 50 yükseköğretim kurumumuzun dış değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Söz konusu program kapsamında değerlendirme takımlarının başkanları ve değerlendirilmesi tamamlanan yükseköğretim kurumlarının yöneticileriyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında 27-28 Mart 2018 tarihlerinde iki ayrı toplantı gerçekleştirilmiştir.

 

27 Mart 2018 tarihinde takım başkanları ile gerçekleştirilen toplantıya Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer ELMAS, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Üyeleri katılmıştır.  Söz konusu toplantıda;

  • Kurumsal Dış Değerlendirme sürecinde görev alan değerlendiricilerin eğitimlerinin daha etkin hale getirilmesi,
  • Kurum İç Değerlendirme Raporları ve Kurumsal Geri Bildirim Raporların iyileştirilmesi ve
  • Yükseköğretim kurumlarında kalite kültürünün oluşturulması

konuları görüşülmüş ve bu kapsamda takım başkanlarının geri bildirimleri alınmıştır.

 

28 Mart 2018 tarihinde ise 2017 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında değerlendirilen yükseköğretim kurumlarımızın Rektör, Rektör Yardımcıları ve kalite güvencesi sorumluları ile gerçekleştirilen toplantıya Yükseköğretim Kurulu Başkanı Sayın Prof. Dr. Yekta SARAÇ, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer ELMAS, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Tuncay DÖĞEROĞLU ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Üyeleri katılmıştır. Sayın SARAÇ, Yeni YÖK olarak atılan en önemli ve en büyük adımın bağımsız bir kalite güvencesi kuruluşu olarak Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun oluşturulması olduğunu vurgulayarak bu Kurulun başarılı olması için Yükseköğretim Kurulu olarak her türlü desteği vereceklerini iletmiştir. Toplantının devamında  yükseköğretim kurumlarımızın yöneticilerinin;

  • Kurumsal Dış Değerlendirme Programının kurumlarımıza daha fazla katkı sağlayabilmesi ve
  • Yükseköğretim kurumlarımızda kalite güvencesi sisteminin oluşturulması ve sürdürülebilir hale getirilmesi

konuları görüşülmüş ve bu kapsamda kurum yöneticilerinin geri bildirimleri alınmıştır.


Kurumsal Değerlendirme Programı

 
 
 

 

 

       *Ek.1 Yükseköğretim Kalite Kurulu Etik Kuralları

       *Ek.2 Kurum Değerlendirme Formu

       *Ek.3/A Değerlendirme Takımı Ön Ziyaret Plan Örneği 

       *Ek.3/B Değerlendirme Takımı Saha Ziyaret Planı Örneği

       *Ek.4 Çıkış Bildirimi Şablonu

       *Ek.5/A Değerlendirme Takımının Ziyaret Edilen Kurum Tarafından Değerlendirilmesi Formu 

       *Ek.5/B-1 Takım Üyelerinin Değerlendirilmesi Formu (Takım Başkanları tarafından doldurulacak form)

       *Ek.5/B-2 Takım Üyelerinin Değerlendirilmesi Formu (Takım Üyeleri tarafından doldurulacak form)

       *Ek.6 Kurumsal Geri Bildirim Rapor Şablonu

 

 

       *Ek.1 Kurum Değerlendirme Formu (word)

       *Ek.1 Kurum Değerlendirme Formu (pdf)

       *Ek.2 Kurumsal Geri Bildirim Rapor Şablonu

       *Ek.3 Değerlendirme Takımı Ziyaret Planı Örneği (word)

       *Ek.3 Değerlendirme Takımı Ziyaret Planı Örneği  (pdf) 

       *Ek.4/A Değerlendirme Takımının Ziyaret Edilen Kurum Tarafından Değerlendirilmesi Formu(word)

       *Ek.4/A Değerlendirme Takımının Ziyaret Edilen Kurum Tarafından Değerlendirilmesi Formu (pdf)

       *Ek.4/B Takım Üyelerinin Değerlendirilmesi Formu (word)

       *Ek.4/B Takım Üyelerinin Değerlendirilmesi Formu  (pdf)  


KİDR_sürüm_1.3 (1).docx

KİDR_sürüm_1.3.docx

YÖK’te 27 Şubat 2018 tarihinde Yükseköğretimde Yabancı Dil Hazırlık Eğitiminde Kalite Güvencesi Çalıştayı Düzenlendi.

YÖK’te 27 Şubat 2018 tarihinde Yükseköğretimde Yabancı Dil Hazırlık Eğitiminde Kalite Güvencesi Çalıştayı Düzenlendi.  

 

Yükseköğretim kurumları tarafından verilen İngilizce hazırlık eğitiminde yerel bir kalite güvencesi sisteminin ve uygulamaya yönelik bir yol haritasının oluşturulması amacıyla YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ın katılımıyla 27 Şubat 2018 Salı günü Yükseköğretim Kurulu beyaz Salonda "Yükseköğretimde Yabancı Dil Hazırlık Eğitiminde Kalite Güvencesi Çalıştayı" düzenlendi.

 

Çalıştaya Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu,  Yükseköğretim Kalite Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım, İngilizce hazırlık eğitiminde pilot proje yürütülen Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Karabük Üniversitesi rektör ve rektör yardımcıları, British Council temsilcileri Cherry Gough, Ayşen Güven, Jill Coates,  Dr. Nicolas Moore, Sue Sheerin, Dr. Jamie Dunlea, ile 27 üniversiteden yabancı dil hazırlık okulu yöneticileri katıldı.

 

Yükseköğretim Kurulu’nun British Council ile ilk işbirliği, 2015 yılında Türkiye yükseköğretimde İngilizce dil eğitimi konusunda oldukça kapsamlı bir araştırma çalışmasıyla birlikte başladı. Türkiye’nin 15 farklı şehrinde 38 üniversite ziyaret edilerek yabancı dil eğitimine liderlik yapan ekipler, akademik personel ve öğrencilerle görüşmelerin yapıldığı ve sınıf gözlemleriyle desteklenen bu çalışmanın sonuçları 25 Kasım 2015 tarihinde tüm gün süren bir etkinlikle ilgili paydaşlar ve kamuoyuyla paylaşılmıştı. Ayrıca, Türkiye’deki İngilizce dil eğitiminin iyileştirilmesine ilişkin olarak ülke ve kurumlar düzeyinde durum tespiti ve iyileştirme önerilerini içeren Türkiye’de Yükseköğretim Kurumlarındaki İngilizce Eğitimi başlıklı bir rapor da yayınlanmıştı.

 

2017 yılı Mayıs ayında British Council ve Yükseköğretim Kurulu’nun, 2 yıl önce başlatılmış olan çalışmanın devamı olarak İngilizce dil eğitiminde kalite güvencesi konulu bir pilot program uygulamasını başlatmaya karar vermesini takiben; bu program kapsamında farklı bölgelerden seçilen 5 devlet üniversitesi (Adana Bilim Teknoloji, Atatürk, Bursa Teknik, Erciyes ve Karabük) ile söz konusu çalışma başlatıldı, bu kapsamda ilgili kurumların yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde ders öğretimi konularındaki kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve yükseköğretimde İngilizce konusundaki ulusal gereklerin yerine getirilebilmesine yönelik olarak pilot çalışma gerçekleştirildi.

 

Söz konusu pilot çalışmanın sonuçları, ilgili Üniversitelerin rektörleri ve yabancı dil yüksek okulu müdürlerinin katıldığı Yükseköğretim kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç başkanlığında gerçekleştirilen 6 Aralık 2017 tarihli toplantıda paylaşılmıştı. Pilot çalışma sonuçlarının tartışıldığı bu toplantıda, yabancı dil hazırlık okullarında çıktı odaklı bir kalite güvence sistemi ve akreditasyon modelinin acilen oluşturulması ve 2018 yılı içinde uygulanması konusundaki talebini dile getirmesini takiben bu konuya yönelik çalışmalar Yükseköğretim Kalite Kurulunun koordinasyonunda hızla başlatıldı;  üç devlet ve üç vakıf üniversitesinin yabancı dil okul yöneticilerinden oluşan Yükseköğretim Kurulu tarafından görevlendirilen ekip, 1.5 ay gibi kısa bir süre içinde konuya ilişkin bir rapor hazırlayarak Yükseköğretim Kuruluna sundu. Bu sürecin devamında ise katılımlı bir çalıştay ile konunun ele alınmasına karar verildi.

 

British Council ile birlikte organize edilen bu çalıştay ile diğer ülkelerdeki akreditasyon uygulamaları, çıktıların ölçülmesi ve değerlendirilmesi,  yabancı dil eğitiminde kalite güvencesi uygulamaları kapsamında dikkat edilmesi gereken hususların hem ulusal hem de uluslararası bakış açısıyla masaya yatırılması ve konunun katılımcı bir yaklaşımla ele alınması hedeflendi.  Uzmanlık alanları kapsamında uluslararası bakış açılarını paylaşmak üzere British Council tarafından İngiltere’den davet edilen üç yabancı uzman farklı ülkelerdeki uygulamalar, konuya uluslararası bakış açısı, dil eğitiminin çıktılarının ölçülmesi, karşılaşılabilecek güçlükler konusunda bilgi paylaşımları gerçekleştirdi. 27 Şubat tarihli toplantının öğleden sonrasında gerçekleştirilen 6 farklı eşzamanlı oturumda farklı konu başlıkları tartışmaya açıldı, son oturumda ise grup çalışmalarının çıktıları özetlendi.

Proje sürecindeki farklı girdiler ile çalıştay sonuçlarının birkaç hafta içinde rapor haline getirilmesi ve ortak akılla üretilen ülkemize özgü yabancı dil hazırlık okulunda çıktı odaklı akreditasyon modeline ilişkin önerinin ortaya konulması beklenmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 


3Q1A5776.jpg

3Q1A5764.jpg