Duyurular & Haberler

Yükseköğretim Kurumları İç ve Dış Değerlendirme Süreci Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. (4 Nisan 2018)

Yükseköğretim Kurumları İç ve Dış Değerlendirme Süreci Bilgilendirme Toplantısı 4 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirildi.   Mevzuat gereği yükseköğretim kurumlarımız tarafından her yıl hazırlanması gereken Kurum İç Değerlendirme Raporlarının hazırlanma süreci ile...

2017 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programının Değerlendirilmesi Toplantıları Gerçekleştirildi. (27-28 Mart 2018)

Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında 2017 yılında 50 yükseköğretim kurumumuzun dış değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Söz konusu program kapsamında değerlendirme takımlarının başkanları ve değerlendirilmesi tamamlanan yükseköğretim...

YÖK’te 27 Şubat 2018 tarihinde Yükseköğretimde Yabancı Dil Hazırlık Eğitiminde Kalite Güvencesi Çalıştayı Düzenlendi.

YÖK’te 27 Şubat 2018 tarihinde Yükseköğretimde Yabancı Dil Hazırlık Eğitiminde Kalite Güvencesi Çalıştayı Düzenlendi.     Yükseköğretim kurumları tarafından verilen İngilizce hazırlık eğitiminde yerel bir kalite güvencesi sisteminin ve uygulamaya yönelik bir yol...

Yeniden Yapılandırılan Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun İlk Toplantısı 31 Ocak 2018 Tarihinde Gerçekleştirildi.

Yeniden Yapılandırılan Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun İlk Toplantısı 31 Ocak 2018 Tarihinde Gerçekleştirildi.   23 Temmuz 2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “ Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği ” kapsamında oluşturulan ve iki yıldır...

 

 

 

Yükseköğretim Kalite Kurulu  06800 Bilkent/ANKARA  Tel:0312 298 78 83 Fax: 0 312 298 78 82  e-mail: kalite@yok.gov.tr