Duyurular & Haberler

2016 Yılı Kurumsal Geri Bildirim Raporları Yayımlandı. (05.06.2017)

2016 Yılı Kurumsal Geri Bildirim Raporları Yayımlandı. (05.06.2017)   Bilindiği üzere 23 Temmuz 2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında tüm yükseköğretim kurumlarının, eğitim-öğretim, araştırma...

2016 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporları Yayımlandı. (26.05.2017)

2016 Yılı Kurum İç Değerlendirme Raporları Yayımlandı. (26.05.2017)   Bilindiği üzere 23 Temmuz 2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında tüm yükseköğretim kurumlarının, eğitim-öğretim, araştırma...

İkinci yıl Kurum İç Değerlendirme Raporlarının Hazırlanma Süreci Hakkında Açıklama

    Yükseköğretim Kurumlarının 2016 yılına ait Kurum İç Değerlendirme Raporlarını (2. Yıllık KIDR) hazırlama çalışmalarının devam ettiği bu günlerde, özellikle ilk yıl raporunun birebir aynısı olmaması adına ikinci yıl raporunun içeriği ve kapsamına yönelik olarak Kurulumuza...

 

 

 

Yükseköğretim Kalite Kurulu  06539 Bilkent/ANKARA  Tel:0312 298 78 83 Fax: 0 312 298 78 82  e-mail: kalite@yok.gov.tr