Duyurular & Haberler

2017 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Süreci

23 Temmuz 2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliğinin, "Dış değerlendirme süreci ve takvimi" başlıklı 12nci maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince Yükseköğretim Kurumlarımız beş yılda en az bir defa Yükseköğretim...

Yükseköğretim Kalite Kurulu Değerlendirici Aday Başvurusu (03.02.2017)

Yükseköğretim kurumlarımızda eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri ile idarî hizmetlerinin iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi süreçleri ile bu kapsamda tanımlanan görev, yetki ve sorumluluklara ilişkin esasların...

2016 Yılında Kurumsal Dış Değerlendirme Sürecine Giren Yükseköğretim Kurumlarının Saha Ziyareti Takvimi (05.12.2016)

  Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülecek Dış Değerlendirme Süreci kapsamında 2016 yılında dış değerlendirme kapsamında saha ziyareti gerçekleştirilecek yükseköğretim kurumlarının ziyaret tarihleri ilan edilmiştir.   2016...

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU TARAFINDAN KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME SÜRECİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ (30 KASIM 2016)

Kurumsal Dış Değerlendirme Sürecinde yer alacak yirmi yükseköğretim kurumunun Rektör ve Rektör yardımcıları ile kurumlarında süreci yürütmekle görevli öğretim üyeleri, YÖK Başkanı Sayın M. A. Yekta SARAÇ'ın katılımıyla 2016 Yılında Kurumsal Dış Değerlendirme Sürecine Girecek Yükseköğretim...

 

 

 

Yükseköğretim Kalite Kurulu  06539 Bilkent/ANKARA  Tel:0312 298 78 83 Fax: 0 312 298 78 82  e-mail: kalite@yok.gov.tr