Duyurular & Haberler

2017 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programı Ön Ziyaret ve Saha Ziyareti Takvimi

Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülecek olan Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında değerlendirilecek yükseköğretim kurumlarına gerçekleştirilecek ön ziyaret ve saha ziyaret tarihleri ilan edilmiştir.   2017 YILI KURUMSAL DIŞ...

İkinci Kurumsal Dış Değerlendirici Eğitimi Tamamlandı. (5-6 Temmuz 2017)

Kurumsal Dış Değerlendirme Yönergesinin “Değerlendirici eğitimleri” başlıklı 9uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından 5-6 Temmuz 2017 tarihlerinde iki farklı etkinlik gerçekleştirildi.   5 Temmuz Çarşamba günü, Dış değerlendirme...

Kurumsal Dış Değerlendirici Eğitimi (5.06.2017)

23 Temmuz 2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği  uyarınca yükseköğretim kurumlarımız, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini ve bunları destekleyen idarî hizmetlerin tümünü içine alacak şekilde stratejik...

Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu ve Kurumsal Dış Değerlendirme Kılavuzu Güncellendi. (30.06.2017)

  Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından hazırlanan Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu ile Kurumsal Dış Değerlendirme Kılavuzu,  2016 yılı deneyimleri ile Takım Başkanları ve dış değerlendirme programı kapsamında 2016 yılında değerlendirilen yükseköğretim...

 

 

 

Yükseköğretim Kalite Kurulu  06539 Bilkent/ANKARA  Tel:0312 298 78 83 Fax: 0 312 298 78 82  e-mail: kalite@yok.gov.tr