Duyurular & Haberler

2016 Yılında Kurumsal Dış Değerlendirme Sürecine Giren Yükseköğretim Kurumlarının Saha Ziyareti Takvimi (05.12.2016)

  Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülecek Dış Değerlendirme Süreci kapsamında 2016 yılında dış değerlendirme kapsamında saha ziyareti gerçekleştirilecek yükseköğretim kurumlarının ziyaret tarihleri ilan edilmiştir.   2016...

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU TARAFINDAN KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME SÜRECİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ (30 KASIM 2016)

Kurumsal Dış Değerlendirme Sürecinde yer alacak yirmi yükseköğretim kurumunun Rektör ve Rektör yardımcıları ile kurumlarında süreci yürütmekle görevli öğretim üyeleri, YÖK Başkanı Sayın M. A. Yekta SARAÇ'ın katılımıyla 2016 Yılında Kurumsal Dış Değerlendirme Sürecine Girecek Yükseköğretim...

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU İLK KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRİCİ EĞİTİM ÇALIŞTAYINI GERÇEKLEŞTİRDİ ( 28-29 KASIM 2016)

Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen ve değerlendirici havuzunda yer alan değerlendirici adaylarının Kurumsal Dış Değerlendirici Eğitimi'ni tamamlamaları amacıyla Yükseköğretim Kurulu Konferans Salonu'nda eğitim çalıştayı düzenlendi.   Çalıştayın ilk gününde, Dış...

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRİCİ EĞİTİM ÇALIŞTAYI

23 Temmuz 2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği uyarınca yükseköğretim kurumlarımız, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini ve bunları destekleyen idarî hizmetlerin tümünü içine alacak şekilde stratejik plan ve...

 

 

 

Yükseköğretim Kalite Kurulu  06539 Bilkent/ANKARA  Tel:0312 298 78 83 Fax: 0 312 298 78 82  e-mail: kalite@yok.gov.tr