Yükseköğretim Kurulu Bilgi Sistemi (YÖKSİS), Yükseköğretim Kurumlarının alt birim, akademik ve idari personel, öğrenci, akademik personel özgeçmişleri ve farklı birçok bilginin tutulduğu merkezi bir veritabanıdır.

YÖK ile üniversitelerimiz arasındaki kadro onay, birim hareketleri ve personel atama gibi süreçlerin manyetik ortamda tutulduğu, akademik personellerimizin detaylı özgeçmişlerini girebildikleri ve online birçok raporun alınabildiği YÖKSİS, bu bilgileri web servisleri yolu ile de diğer paydaşlara sunmaktadır.

MEB, MSB, TÜİK, SGK ve ÖSYM gibi kurumlarımıza da hizmet etmekte olan YÖKSİS her geçen gün daha entegre bir duruma gelmektedir. Sistem büyüdükçe karar vericiler için gerekli tüm bilgileri barındıracak ve bu bilgilerin istatistiksel tablolar halinde sunulduğu ve paylaşıldığı bir yapıya dönüştürülmesi için çalışmalar devam etmektedir.

YÖKSİS, Yükseköğretim Kurumları ile ilgili her konuda bilginin temin edilebileceği tek adres olacaktır.

Mevcut ve kapanmış tüm birimlerin tarihsel yapıda tutulduğu modüldür. Neredeyse tüm bilgilerin ilişkilendirildiği birim ağacı merkezi bir referans kaynağıdır.

Akademik personellerimizin özgeçmişlerini girebilecekleri modül, 14 ayrı başlıkta öğretim görevlilerimizin detaylı bilgilerini tutmaktadır.  
Her türlü kadro hareketleri sistem üzerinden talep ve onay formları ile girişi yapılmakta ve takip edilmektedir.

Yükseköğretim kurumlarımıza kayıtlı tüm öğrencilerimiz, öğrenci veritabanına üniversitelerimiz tarafından eklenmektedir. Bu bilgiler web servisi ile paydaşlara sunulmaktadır. Kısa bir süre sonra "Diploma ve Mezun Sistemi"  de kurularak hizmet vermeye başlayacaktır.
Sistemdeki tüm bilgiler anlamlı ve kullanılabilir raporlar halinde raporlar modülünde sunulmaktadır. Bilgi çeşitliliği arttıkça ve yeni taleplerle modül genişlemektedir.

Hukuk İşlemleri,  Bologna Süreci Formları, Girişimci Yenilikçi Üniversite Endeksi, Kadın Çalışmaları gibi Yükseköğretim Kurumlarımıza ait birçok detay bilgi formları ayrı modüller halinde YÖKSİS bulunmaktadır. Tüm bu uygulamalar sistem ile entegre olarak çalışmaktadır.