Görev Alanına Giren Konular:

  • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının stratejik plânının hazırlanması çalışmalarını koordine etmek ve stratejik yönetim konusunda danışmanlık sunmak,
  • İdare  Faaliyet Raporunu hazırlamak.
  • Etkin bir iç kontrol sisteminin kurulması ve yürütülmesiyle ilgili çalışmaları koordine etmek,
  • Mali işlemlerin belirlenen konu, nitelik ve miktarlarda ön mali kontrolünü yapmak muhasebe işlemlerini yürütmek,
  • Kurulumuzun yatırım programı ile performans esaslı bütçesini hazırlamak ve bütçe kesin hesabını çıkarmak,
  • Üniversitelerin yatırım ve cari bütçelerinin koordinasyonunu sağlamak.
     

Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 10. Maddesinin 3. 4. Fıkraları gereğince Yükseköğretim Genel Kurulunun 20.02.2014 tarihli kararı ile kabul edilen "Gelir Getirici Faaliyet Cetveli", "Eğitim-Öğretim Faaliyet Cetveli " İle "Bilimsel Faaliyet Cetveli" aşağıdaki linklerden ulaşılabilir. 16.06.2016 tarihli Genel Kurul Kararı ile kabul edilen değişiklikler "Bilimsel Faaliyet Cetveli" ile "Gelir Getirici Faaliyet Cetveli"ne işlenmiştir.

 

 

30.12.2015 tarihinde Yükseköğretim Kurulunda yapılan "Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği" konulu toplantıya ait sunumlara ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Yükseköğretim Kurulu 2016-2020 Stratejik Planı
Eğitim
Faaliyet Raporları
Duyurular
Mevzuat
Telefon:   (312) 298 77 02(312) 298 77 02
Faks: (312) 266 47 50
E-posta: strateji@yok.gov.tr
Adres: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı - 06539 Bilkent / ANKARA