DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 

ÖZEL HESAP DÖNEMİ

 

 

Vakıf yükseköğretim kurumlarının tümünün "Özel Hesap Dönemi"ne (01 Eylül-31 Ağustos) geçmeleri hususu ek'te yer alan Kurulumuz Başkanlığı'nın 09.01.2008 tarihli yazısı ile vakıf yükseköğretim kurumlarına bildirilmiştir.(Ek-Tablo 3)