DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 

 

KURULUŞ TAAHHÜT DEĞİŞİKLİĞİ TALEPLERİ

 

 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 9. maddesi uyarınca Kurucu Vakıflarca yükseköğretim kurumlarının kuruluşu sırasında yapılan taahhütlerin değiştirilmesi talepleri, yükseköğretim kurumu tüzel kişilik kazandıktan sonra ve/veya eğitim-öğretime açılma başvurusundan önce Kurulumuz Başkanlığına bildirilmelidir.

 

 

 

İrtibat için: Vakıf Yükseköğretim Kurumları Koordinasyon Birimi Sorumlusu  Sibel DEMİRCİ  0 (312) 298 73 55-61