Prof. Dr. Hüseyin YILDIRIM

 

1953 yılında Manastır'da doğdu. 1972 yılında Davutpaşa Lisesi'nden, 1978 yılında İstanbul Üniversitesi, Kimya Fakültesi, Kimya Yüksek Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1978 yılında Sakarya Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi'nde asistan olarak göreve başladı. 1984 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümünde doktora çalışmalarını tamamlayarak doktor unvanını aldı. 1985 yılında Yıldız Üniversitesi, Kimya bölümünde yardımcı doçent olarak göreve atanan Dr. Yıldırım 1990 yılında doçent unvanını aldı. 1991 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Bölümünde doçent kadrosuna atandı. 1998 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Bölümünde profesör oldu. Kasım 2012 yılından beri Yüksek Öğretim Kurulu üyesi, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) asli üyesi, Tübitak Mühendislik Araştırma Grubunda GYK üyesi ve Türkiye Kimya Derneği üyesidir. Uluslararası SCI indeksinde yayınlanmış 43 yayını, ulusal dergilerde yayınlanmış 32 adet yayını ve ulusal ve uluslararası sempozyumlarda sunulmuş 132 adet bildirisi bulunmaktadır. 2009 yılından beri Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. 2010 yılında Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde Polimer Mühendisliği Bölümünü kuran Dr. Yıldırım, 2010 yılından beri Polimer Mühendisliği Bölüm Başkanlığını yürütmektedir. Prof.Dr. Hüseyin YILDIRIM, evli ve üç çocuk babasıdır.