Eğitim


2006 Yılı Eğitim

1-8 Mart 2006 tarihleri arasında Üniversite ve Yüksek Teknoloji Enstitülerine,

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,
Yükseköğretim Kurumları Muhasebe Yönergesi ve Detay Hesap Planı,
Taşınırların Kaydı ile Yönetim Dönemi Hesabının Verilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik,
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlıklarının Görevleri ve Çalışma Esasları,
Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hakkında Hacettepe Üniversitesi Kültür Kongre Merkezi Kırmızı Salonda eğitim verilmiştir.


2007 Yılı Eğitim

21 Şubat 07 Mart 2007 tarihleri arasında, Üniversite ve Yüksek Teknoloji Enstitülerine 4 gurup olmak üzere Antalya'da

Taşınır Mal Yönetmeliği
Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurumları Detaylı Hesap Planı Konularında eğitim verilmiştir.


2009 Yılı Eğitim

10.02.2009-13.02.2009 tarihleri arasında Yükseköğretim Kurulu Personeline 8 grup olmak üzere 194 kişiye Kurulumuz Yeşil Salonda "Stratejik Planlamanın Önemi" konulu eğitim verilmiştir.


Bu eğitim kapsamında;

  • Kamu Yönetiminde değişime ve gelişime neden ihtiyaç duyulduğu,
  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu ile getirilen yenilikler,
  • Planlamanın ülke ve kamu kurumları için önemi,
  • Kurum kültürünün oluşturulmasında kişisel gelişimin önemi,
  • Stratejik düşünme ve kurum stratejilerinin oluşturulmasında kurum personelinin   katkısı,
  • Stratejik Amaçlara ulaşılmasında Performans kriterlerinin belirlenmesi ve ölçülmesi,
  • Yıllık olarak yapılacak Performans programlarının kurum bütçesi ile ilişkilendirilmesi,
  • Kurumun ana hizmet faaliyetlerinin Stratejik Planla ilişkilendirilmesi,

konularında kurum personeli bilgilendirilmiştir.


Eğitim Dokümanı için tıklayınız.