Prof. Dr. İbrahim AYDINLI

 

Doğum yeri ve tarihi

 

 

Denizli / Çal, 1971.

 

 

Lisans eğitimi aldığı üniversite, bölüm, tarih

 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1994.

 

Akademik Unvanlar

 


 • Doktora; Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Özel Hukuk, 2004.

 • Doçent Unvanı; 2010.

 • Profesör Unvanı;2015.

 

 

Üniversitelerde ve kamu kurumlarında aldığı akademik ve idari görevler

 

 

 • Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksek Okul Müdürlüğü (2012-2014)

 • Yüksek Hakem Kurulu Üyeliği (2014-2016)

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Resmi Arabulucu (2009-2016)

 • Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Ceza Kurulu Üyeliği (2012-2016)

 • TÜBA Asosiye Üyesi (2013-2016)

 • TÜBİTAK BİDEB Danışma Kurulu Üyeliği(2014-2016)

 • ULAKBİM Hukuk Tabanlı Dergileri Değerlendirme Komisyon Üyeliği (2014-2016)

 • Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğü (28 Temmuz 2016- 31 Aralık 2016)

 

 

Başlıca 5 eseri (kitap)

 

 

 • Türk İş Hukukunda İşyeri ve İşletme Kavramları, Demiryol-İş, Ankara, 2000.

 • İşverenin Sosyal Temas ve İş İlişkisinden Doğan Edimden Bağımsız Koruma Yükümlülükleri ve Sonuçları Seçkin Yayıncılık, Mayıs-2004, Ankara.

 • Alt İşveren (taşeron) İlişkisi ve Muvazaa Sorunu, 4. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Temmuz 2015.

 • İş Sağlığı ve Güvenliğinden Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluk Seçkin Yayıncılık, Temmuz 2015, Ankara.

 

Ulusal ya da uluslararası alanda gerçekleştirdiği önemli projeler (varsa)

 

 • Türkiyede Kamu Görevlilerinin Sosyal, Ekonomik ve Hukuki Durumları, 2002(Editör)

 • Üniversite Gençliği, "Gazi Üniversitesi Örneği" (uzman) 2004.

 

 

 

YÖK Denetleme Kurulu Üyeliğine Atanma Tarihi

 

28 Aralık 2016 tarihinde Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeliğine atandı.