Prof. Dr. Yaşar BÜLBÜL

 

Doğum yeri ve tarihi

 

 

Pazar, 1968

 

 

Lisans eğitimi aldığı üniversite, bölüm, tarih

 

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü, 1991

 

Akademik Unvanlar

 


 • Doktora; Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Bölümü; 1999
 • Doçentlik Unvanı; 2009
 • Profesörlük Unvanı; 2015

 

 

Üniversitelerde ve kamu kurumlarında aldığı akademik ve idari görevler

 

 

 • Marmara Üniversitesi Öğretim Üyeliği (1993-1999),
 • Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyeliği (2000-2010),
 • İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyeliği (2010-2016),
 • Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nde 2547 Sayılı Kanunun 38.maddesi uyarınca görevlendirilme (2015-2016)
 • İstanbul Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (2015-2016)

 

 

Başlıca 5 eseri (kitap)

 

 

 • Teknonomi, 2008
 • Nobel'in İzinde İktisat Kuramının Gelişimi (Editör), 2010.
 • Teknolojinin Ticarileşmesi: Teknoparkların Rolü (Ortak Yazarlı), 2011.
 • Demokrasi ve Ekonomi: Müdahalelerin Türkiye'ye Maliyeti (Ortak Yazarlı), 2013.
 • Teknoloji Tarihinde Osmanlılar, 2014.

 

Ulusal ya da uluslararası alanda gerçekleştirdiği önemli projeler (varsa)


 • İstanbul Finans Merkezi (İFM) Alansal Varlık Araştırması (Koordinatör Yard.)
 • Türkiye'de Milli Sivil Uçak Üretiminin Stratejik Analizi (Koordinatör)
 • Vizyon 2023: Van İli ve Bölgesi Kalkınma Stratejik Eylem Planı (Koordinatör)
 • Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon Stratejileri Raporu (Bağımsız Danışman)
 • İstanbul Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Stratejik Planı (2015-2018) (Koordinatör)

 

 

YÖK Denetleme Kurulu Üyeliğine Atanma Tarihi

 

 

30 Kasım 2016 tarihinde Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeliğine atandı.