ENGELSİZ ÜNİVERSİTE BİRİMLERİNİN YAPILANDIRILMASI VE İŞLEYİŞİ TOPLANTISI

17 MAYIS 2010

Yükseköğretim Kurulu "Özürlü Öğrenci Komisyonu" tarafından organize edilen "Engelsiz Üniversite Birimlerinin Yapılandırılması ve İşleyişi Toplantısı" 17 Mayıs 2010 tarihinde Gazi Üniversitesi Mimar Kemalettin Salonunda gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda yapılan sunular aşağıdadır: