2005 Yılı Yayın İstatistikleri

 

2005 Yılında Üniversitelerde SCI + SSCI + AHCI 'te Yayımlanan Yayın İstatistiklerinin Fakülte / Bölüm Bazında Dağılımı

  1. Çalışmamızda kullanılan yayın sayıları; ISI Web of Science veri tabanında yer alan indekslerdeki dergilerde yayımlanan tam makalelere ait sayılardır.

  2. Yayımlanan makaleler Üniversite adreslidir.

  3. Yayınlar, Üniversitelerin kadrolu öğretim üyelerince (yayın yapan öğretim elemanları, hatta idari personel sayıları dahil edilerek) yapılmıştır

  4. Indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanan makaleler tek yazara ait değilse, farklı bölümdeki öğretim üyelerince hazırlanmışsa, her bölüme 1 yayın ilave edilecektir. Bundan dolayı Bölüm bazında yayın sayısı toplamı, Üniversitenin net toplam sayısından daha yüksek çıkacaktır.

  5. Üniversitelerin SCI+SSCI+AHCI Indekslerinde yer alan dergilerde yayımlanan makalelere ait net yayın sayıları 15 Ağustos 2006 tarihinde "Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından Duyurular" kısmında açıklanmıştır .