Prof. Dr. İbrahim HATİBOĞLU

 

26.01.1966 tarihinde Fethiye'de/Muğla doğdu. Çamköy İlkokulu (1975) ve Fethiye İmam Hatip Lisesi'nden (1982) mezun oldu. GÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü'nü ikinci sınıftan terk edip, MÜ İlahiyat Fakültesi'ne kaydoldu ve buradan 1989'da mezun oldu.


Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Hadis Usûlü Kaynaklarına Göre Hadis Öğrenim ve Öğretim Âdâbı başlıklı yüksek lisans tezini 03.09.1991; İslâm'da Yenilenme Düşüncesi Açısından Modernistlerin Sünnet Anlayışı adlı doktora tezini 04.10.1996 tarihinde tamamladı. Bu safhada önce altı ay süreyle Mısır'da Câmi`atü'l-Kâhire'de  (Kasım 1992-Nisan 1993), bir yıl süreyle de İngiltere'de The University of Manchester'da (Ekim 1994-Eylül 1995) tezi ve alanıyla ilgili araştırmalarda bulundu. Tanzimat sonrası Osmanlı düşüncesinde hadis ve müsteşriklerin hadis araştırmaları konularında yaptığı çalışmaları ile İlâhiyat (Hadis) doçenti (10.05.2002), Bulgaristan Müslümanlarının dinî ıslâhat düşüncesi ve Türkiye'de akademik hadisçiliğe dair çalışmalarıyla profesör oldu (21.03.2008).


Temmuz 1990'dan itibaren TDV İslâm Araştırmaları Merkezi'nde önce araştırmacı, daha sonra da TDV İslâm Ansiklopedisi'nde müellif redaktör olarak çalışmalarını sürdürdü. Halen Hadis İlim Kurulu üyeliği ve müellif redaktörlük görevi devam etmektedir.


Temmuz 1999-Temmuz 2000 Eğitim-öğretim yılında Türkiye Diyanet Vakfı'nın bünyesinde bir yıl süreyle Bulgaristan/Sofya Yüksek İslâm Enstitüsü'nde lisans, bir dönem de MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde alanıyla ilgili doktora dersleri verdi. Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi'nde öğretim üyeliği görevinde bulundu (21.11.2002-17.02.2012) .


24.04.2009-02.05.2011 tarihleri arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde dekanlık görevini üstlendi. Halen 24.05.2011 tarihinde başladığı Yalova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dekanlık görevini yürütmektedir. 20.02.2012 tarihinden itibaren de aynı fakültede Temel İslâm Bilimleri Bölümü başkanı ve Hadis Anabilim Dalı'nda öğretim üyesidir.


The Islamic Manuscript Association/İslâmî Yazmalar Birliği kurucu üyeleri arasında yer alan Prof. Hatiboğlu'nun çok sayıda kitabı ve Uluslararası veya Ulusal dergilerde yayımlanmış pek çok makalesi bulunmakta olup, İslâm'da Yenilenme Düşüncesi Açısından Modernistlerin Sünnet Anlayışı adlı teziyle 1996 Yılı Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Birincilik ödülü kazanmıştır. Aynı zamanda, uluslararası bir ihtisas dergisi olan Hadis Tetkikleri Dergisi/Journal of Hadith Studies (2003-) editörlüğünü de yürütmektedir.


Hadis usûlü, geleneksel dönem hadis rivâyeti, yenilikçi İslâmcı düşünürlerin ve müsteşriklerin hadis anlayışı, Osmanlı dönemi hadis çalışmaları, Bulgaristan Müslümanlarının dinî ıslahat düşüncesi, Türkiye'de akademik hadisçilik alanlarında çalışmaları bulunan Hatiboğlu, üç yılı aşkın bir süredir Yükseköğretim Kurulu İlahiyat Türk Millî Komitesi üyeliği görevini ifa etmektedir.


08.11.2012 tarihinde Bakanlar Kurulu kontenjanından Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine atanmıştır.


Arapça ve İngilizce bilen Prof. HATİBOĞLU evli ve 2 çocuk babasıdır.