"YENİ YÖK"TEN BİR YENİLİK DAHA…

 

 

YÖK, ATAMASI YAPILAN REKTÖRLERİN YÖK'E SUNMUŞ OLDUKLARI VAAT VE PROJELERİNE İLİŞKİN BİLGİ FORMLARINI KAMUOYU İLE PAYLAŞACAK…

 

 

Bilindiği üzere üniversite rektörlerinin seçimi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7/b maddesine göre hazırlanan "Rektör Adaylarının Seçimle Belirlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar" kapsamında Başkanlığımızca Rektör adayları seçimleri belirleme takviminin ilgili üniversitelere bildirilmesiyle başlamaktadır.

 

Görevdeki üniversite rektörünün çağrısı ile toplanan öğretim üyeleri tarafından üniversitede yapılan seçimlerde rektör adayı olarak belirlenen altı isim Başkanlığımıza bildirilmektedir. YÖK Genel Kurulunda yapılan değerlendirme ve seçim sonucunda bu altı adaydan üçü Cumhurbaşkanlığı Makamına sunulmaktadır.

 

Üniversitelerde yapılan seçim sonucunda belirlenen ilk altı aday tarafından, rektör adayı olduğu üniversitenin başlıca sorunlarını, bu sorunlar için öngördüğü çözüm önerilerini ve aday olduğu üniversite için tasarladığı yeni projelerini içeren "Rektör Adayı Bilgi Formu" doldurulmakta ve YÖK'e Genel Kuruldaki seçimden önce sunulmaktadır.

 

Bundan böyle, birçok ilk ve yeniliğe imza atan Yeni YÖK yönetimi olarak, akademik ve idari personel ile öğrencilerin, üniversitelerine rektör olarak atanan yöneticilerinin seçim öncesinde vaat ettikleri hususlardan haberdar olup bunların takibi açısından, YÖK'e gönderilen "Rektör Adayı Bilgi Formu"nu Başkanlığımızın web sitesi üzerinden kamuoyu ile paylaşılacaktır. Bu uygulamamız hesap verilebilirlik ilkesine verdiğimiz önemi göstermektedir.

 

Bu kapsamda kurumsal web sitemizin ana sayfasında yer alan "Atamaları Yapılan Rektörlerin Vaat ve Projeleri" başlıklı bölümünde en son 13 Ağustos 2016 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ataması gerçekleştirilen Adana Bilim ve Teknoloji, Atatürk, Dicle, Dokuz Eylül, Ege, Fırat, İstanbul Teknik ve On Dokuz Mayıs  Üniversitelerinin rektörlerinin "Rektör Adayı Bilgi Form"ları, kamuoyu ile paylaşılmak üzere yayınlanmıştır.

 

Bundan sonra bu uygulamamıza rektör atamaları yapılan bütün üniversiteler için de devam edilecektir.

 

Kamuoyuna ve yükseköğretim camiasına önemle duyurulur.

 

 

13 Ağustos 2016 Tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız Tarafından Atamaları Gerçekleştirilen Rektörler

 

 

 

 

Rektör Olarak Atanan

 

Atanma Tarihi

 

Rektör Aday Bilgi Formu 

:

 

:

 

 

 

Prof. Dr. Mehmet TÜMAY

 

13 Ağustos 2016

 

Özgeçmiş 

 

 

 

Rektör Olarak Atanan

 

Atanma Tarihi

 

Rektör Aday Bilgi Formu 

:

 

:

 

 

 

Prof. Dr. Ömer ÇOMAKLI

 

13 Ağustos 2016

 

Özgeçmiş 

 

 

 

Rektör Olarak Atanan

 

Atanma Tarihi

 

Rektör Aday Bilgi Formu 

:

 

:

 

 

 

Prof. Dr. Talip GÜL

 

13 Ağustos 2016

 

Özgeçmiş 

 

 

 

Rektör Olarak Atanan

 

Atanma Tarihi

 

Rektör Aday Bilgi Formu 

:

 

:

 

 

 

Prof. Dr. Adnan KASMAN

 

13 Ağustos 2016

 

Özgeçmiş 

 

 

 

Rektör Olarak Atanan

 

Atanma Tarihi

 

Rektör Aday Bilgi Formu 

:

 

:

 

 

 

Prof. Dr. Cüneyt HOŞCOŞGUN

 

13 Ağustos 2016

 

Özgeçmiş 

 

 

 

Rektör Olarak Atanan

 

Atanma Tarihi

 

Rektör Aday Bilgi Formu 

:

 

:

 

 

 

Prof. Dr. Kutbettin DEMİRDAĞ

 

13 Ağustos 2016

 

Özgeçmiş 

 

 

 

Rektör Olarak Atanan

 

Atanma Tarihi

 

Rektör Aday Bilgi Formu 

:

 

:

 

 

 

Prof. Dr. Mehmet KARACA

 

13 Ağustos 2016

 

Özgeçmiş 

 

 

 

Rektör Olarak Atanan

 

Atanma Tarihi

 

Rektör Aday Bilgi Formu 

:

 

:

 

 

 

Prof. Dr. Sait BİLGİÇ

 

13 Ağustos 2016

 

Özgeçmiş 

 

 

 

 

 

 

4 Ağustos 2016 Tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız Tarafından Atamaları Gerçekleştirilen Rektörler

 

 

2 Ağustos 2016 Tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız Tarafından Atamaları Gerçekleştirilen Rektörler

 

 

28 Temmuz 2016 Tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız Tarafından Atamaları Gerçekleştirilen Rektörler

 

 

14 Ocak 2016 Tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız Tarafından Atamaları Gerçekleştirilen Rektörler