MESLEK YÜKSEKOKULUNDA PROGRAM AÇMA

 

Meslek Yüksekokulu bünyesinde bölüm ile Meslek Yüksekokulu bünyesinde program açılmasında Yükseköğretim Kurulu'na sunulacak dosyada aşağıdaki bilgilerin olması yeterlidir. Söz konusu bölümler/meslek yüksekokullarında programlar açıldıktan sonra öğrenci alımına ilişkin başvurularda önlisans programları için "Meslek Yüksekokulu Kriterleri (MYO Kurulması, Bölüm/Program açılması, öğrenci alınması vb.)" ne göre dosya hazırlanarak gönderilmesi gerekmektedir.
 

  • Senato Kararı,
  • Kurulması istenen bölüme/meslek yüksekokullarında programa ilişkin gerekçe,
  • Meslek Yüksekokulunun fiziki imkanları (derslik, laboratuvar, kütüphane, kantin vb.) hakkındaki bilgiler (MYO'nun bulunduğu yerleşke ve bina bilgisi, mevcut programlar ve bu programlar için kullanılan derslik ile yeni istenen programlar için gerekli olan derslik vb.) ilişkin bilgiler,
  • İstenen bölüm / meslek yüksekokullarında programın yurt içinde örneğinin olmaması durumunda yurt dışı örneklerinin hangi üniversiteler bünyesinde olduğu ile bunların programlarına ilişkin bilgiler,
  • İkinci Öğretim Programı açabilmek için anılan programın birinci öğretiminin olması gerekir. İkinci Öğretim Programları sadece öğrenci alımı teklifi ile birlikte önerilebilir.