Prof. Dr. Yavuz ATAR

 

Doğum yeri ve tarihi

 

 

Kars, 1965

 

 

Lisans eğitimi aldığı üniversite, bölüm, tarih

 

 

Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi; 1985

 

 

Akademik Unvanlar

 


 • Doktora; Selçuk Üniversitesi; 1990
 • Doçentlik Unvanı; 1995
 • Profesörlük Unvanı; 2004

 

 

Tarih Sırasına göre üniversitelerde ve kamu kurumlarında aldığı akademik ve idari görevler

 


 • Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Anayasa Hukuku Araştırma Görevlisi (1985),
 • Anayasa hukuku alanında lisans ve lisansüstü dersler verdi ve çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezi yönetti.
 • YÖK Üyeliği (2010-Devam).

 

 

Başlıca 5 eseri (kitap)

 

 

 • Türk Anayasa Yargısında Soyut Norm Denetimi (1987)
 • Türkiye'de Seçim Sistemlerinin Gelişimi ve Siyasi Hayat Üzerindeki Etkileri (1990)
 • Hukuk Bilimine Giriş (ortak eser) (1994)
 • Demokrasilerde Anayasal Değişmenin Dinamikleri ve Anayasa yapımı (2000)
 • Sivil Toplum, Devlet ve Siyasal Partiler Tipolojisinin Evrimi (2003)
 • Türk Anayasa Hukuku (2011)

 

 

Ulusal ya da uluslararası alanda gerçekleştirdiği önemli projeler (varsa)

 


 • İngiltere'de "Anayasal Değişme ve Anayasa Yapımı" konusunda araştırmalarda bulundu. (1992-1993)
 • Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen "Kurumsal Yönetim Perspektifinde Yargı Reformunun Desteklenmesi Projesi" (2008-2009)

 

 

YÖK Üyeliğine Atanma Kanalı (Cumhurbaşkanlığı, ÜAK, Bakanlar Kurulu) ve Atanma tarihi

 

Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile 04.07.2014 tarihinde YÖK üyeliğine atanmıştır.