YÖK'TE KALİTE TOPLANTISI

 

25 Kasım 2014/Ankara

 

 

 

 

 

 

 

Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şaban H. Çalış başkanlığında 25 Kasım 2014 tarihinde "Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi Alan Kuruluşlarla Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

 

Yürütme Kurulu üyeleri Prof. Dr. Mehmet Şişman ve Prof. Dr. Tufan Buzpınar'ın katılımıyla düzenlenen toplantı, şimdiye kadar yapılan kalite çalışmalarının genel bir değerlendirilmesinin yapılması amacıyla gerçekleştirildi.

 

 

 

 

Avrupa Yükseköğretim Alanı (AYA) Danışma Grubu Üyeleri Prof. Dr. Hasan Mandal ve Prof. Dr. Mehmet Durman ile YÖK Uluslararası İlişkiler Çok Taraflı İlişkiler Biriminden Canan Ünvan'ın yaptığı sunumların ardından kalite değerlendirme tescil belgesi alan Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK), Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Akreditasyon Derneği (FEDEK), Türk Psikologlar Derneği (TPD), Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK), Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) ile Mimarlık Akreditasyon Kurulu (MİAK) ve Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) kuruluşlarının sunumlarıyla toplantıya devam edildi.

 

 

 

 

Tescil Belgesi alan kuruluşların temsilcileri tarafından yapılan sunumların ardından katılımcıların değerlendirme ve önerileri ile biten toplantıda kurumlar arasında işbirliğinin artırılması, deneyimlerin paylaşılması ve özellikle de akreditasyon kuruluşlarının uluslararası akreditasyon ve kalite kuruluşlarına üyelik konularının üzerinde durulmuş, yükseköğretim kuruluşlarımızın akreditasyon konusunda teşvik edilmesinin önemi bir kez daha vurgulanmıştır.