Fakülte , Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu Bünyesinde Bölüm ile Meslek Yüksekokulu Bünyesinde Program Açılması

 

Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu bünyesinde bölüm ile Meslek Yüksekokulu bünyesinde program açılmasında Yükseköğretim Kurulu'na sunulacak dosyada aşağıdaki bilgilerin olması yeterlidir. Söz konusu bölümler/meslek yüksekokullarında programlar açıldıktan sonra öğrenci alımına ilişkin başvurularda, lisans programları için "Lisans Programı Açma Ölçütleri" ne; önlisans programları için "Meslek Yüksekokulu Kriterleri (öğrenci alma vb.)" ne göre  dosya hazırlanarak gönderilmesi gerekmektedir.

 

  • Senato Kararı
  • Kurulması istenen bölüme/meslek yüksekokullarında programa ilişkin gerekçe,
  • İstenen bölüm / meslek yüksekokullarında programın yurt içinde örneğinin olmaması durumunda yurt dışı örneklerinin hangi üniversiteler bünyesinde olduğu ile bunların programlarına ilişkin bilgiler
  • Bölüm/programla ilgili yurtiçi ve yurtdışı örnekleri ayrı ayrı belirtiniz (Yurtdışından en az 3 örnek). Programın Türkiye'de ve dünyadaki uygulamaları ile ilgili ayrıntılı bilgi veriniz. Önerilen bölüm/programın bu programlarla olan benzerliklerini ve farklılıklarını açıklayınız.